Valmistuneiden uraseuranta:
työuran viisi ensimmäistä vuotta

Syksyllä 2014 uraseurantakyselyn kohderyhmänä olivat Lapin yliopistosta vuonna 2009 valmistuneet maisterit. Löydät raportin kyselyn tuloksista sivun alalaidasta pdf-versiona. Viisivuotisseuranta mm. valaisee, minkälaisissa työtehtävissä maisterit ovat toimineet valmistumisen jälkeen, miten he kokevat yliopistokoulutuksen merkityksen ja ovatko he tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon oman työuran näkökulmasta.

Kysely on osa akateemisten rekrytointipalveluiden valtakunnallista uraseurantaa, jossa on mukana 13 yliopistoa. Toteutettu kysely tavoittaa siten valtaosan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista. Aiempina vuosina kerättyjen tulosten avulla on saatu uusia näkökulmia mm. opetuksen kehittämistyöhön ja korkeakoulupoliittiseen keskusteluun.

Tiedostot