VALOA - Valmennuksella kansainvälisiä osaajia työmarkkinoille

Lapin yliopisto on osatoteuttajana Helsingin yliopiston hallinnoimassa valtakunnallisessa VALOA-hankkeessa. Lapin korkeakoulukonsernin osalta toiminta käynnistyi 1.3.2010 ja päättyi 30.6.2012.

VALOA on ESR-osarahoitteinen hanke, joka yhdistää 16 korkeakoulua, kaupunkeja ja yrittäjäjärjestöjä edistämään suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille.

VALOA-hanke rakentaa konkreettisia työkaluja sekä ohjaus- ja toimintamalleja työnantajien ja korkeakoulujen käyttöön, jottei osaaminen valu maamme rajojen ulkopuolelle. Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat korkeakoulujen opettajat, opintojen suunnittelijat ja ohjaajat sekä työnantajat. Projekti kohdistuu erityisesti pk-sektorin kansainvälistyviin, kasvaviin ja osaamisintensiivisiin yrityksiin, kaupunkeihin ja korkeakouluorganisaatioihin. Hyödynsaajia ovat luonnollisesti ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat.

Tutustu Lappilaisten työnantajien kokemuksiin täällä.


VALOA-hankkeen tuotoksia:

Käsikirja yritysprojektikurssin vetäjälle 2012

Tukea kansainvälisen opiskelijan ohjaamiseen ja työelämäyhteistyöhön löydät täältä Toolkit for HEIs

Tutkimus Employability of International Graduates Educate in Finnish Higher Education Institutions
Lisätietoa ja VALOA verkkosivut: www.valoa-hanke.fi Beglobal-banneri-Lay-230x60.gif