Rekry_Valmistuneiden_tyollistyminen.jpg

Yliopistosta valmistuneiden työllistyminen

Työelämä- ja rekrytointipalvelut vastaa työelämäpalautteiden keräämisestä perusopetuksen kehittämisen tukena. Rekryssä tehdään maistereiden ura- ja sijoittumisseurantoja, joiden avulla kerätään tietoa maistereiden työmahdollisuuksista, osaamistarpeista ja työelämässä tarvittavista tietotaidoista. Työelämän nykytrendeistä pysytään ajan tasalla työ- ja harjoittelupaikkojen sekä muiden työelämäkontaktien avulla.

Vasemmasta valikosta löydät uraseuranta- ja sijoittumisseurantaraportteja sekä tietoa valmistuneiden ammattinimikkeistä.

Perusopetuksen ja työelämän palautejärjestelmä on yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat osa Lapin yliopiston laatujärjestelmää. Yliopistollisen perusopetuksen laatu ja kehittäminen tarvitsevat säännöllistä yhteistyötä keskeisten työelämän toimijoiden kanssa.

Työelämän edellyttämä osaaminen huomioidaan opetuksen jatkuvassa kehittämisessä. Yliopistoista valmistuneiden työllistymisen tukeminen perusopetuksen eri vaiheissa ja työelämään siirtymisvaiheessa vaatii tiedon hankintaa, analysointia ja arviointia. Työllistyminen on merkittävä tulosindikaattori yliopistossa.

Kerättyä työelämätietoutta hyödynnetään tutkintojen kehittämistyössä, opiskelijoiden ohjauksissa sekä valmistumista ja työllistymistä tukevissa koulutuksissa. Kaikki raportit julkaistaan työelämä- ja rekrytointipalveluiden verkkosivuilla.

t+¦iss+ñ.fi_banneri_lev349pix.jpg