Maistereiden sijoittumisseuranta


Maistereiden sijoittumisseurantakysely on toteutettu vuosi valmistumisen jälkeen. Kysely on lähetetty Lapin yliopistossa kaikille vuonna 2008 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Seurannasta on saatu arvokasta tietoa mm. maistereiden työmarkkinatilanteesta, työuran kehityksestä sekä tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon. Seurannan tuloksia hyödynnetään esimerkiksi tutkintojen kehittämistyössä sekä opiskelijoiden uraohjauksissa ja työllistymistä tukevissa koulutuksissa. 

Sijoittumisseurantakyselyä on kehitetty valtakunnallisena yhteistyönä. Korkeakoulujen rekrytointipalveluiden valtakunnallisen seurantamallin kautta on luotu yhtenäinen käytäntö, jolla saadaan tilastollisen tiedon ohella myös laadullista tietoa yliopistokoulutuksen vaikuttavuudesta ja osumatarkkuudesta työmarkkinoilla.

Vuonna 2010 valmistuneiden sijoittumisseuranta toteutettiin syksyllä 2011 ja tulokset raportoidaan vuonna 2012.


Kaikkia Lapin yliopiston tutkintoja koskevan Sijoittumisseurantaraportin 2008 pääset lukemaan tästä tai allaolevasta liitetiedostosta. Alta löydät myös sosiaalityön, politiikkatieteiden ja kasvatustieteen raportit.