Maistereiden sijoittumisseuranta


Maistereiden sijoittumisseurantakysely on toteutettu vuosi valmistumisen jälkeen. Kysely on lähetetty Lapin yliopistossa kaikille vuonna 2010 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Seurannasta on saatu arvokasta tietoa mm. maistereiden työmarkkinatilanteesta, työuran kehityksestä sekä tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon. Seurannan tuloksia hyödynnetään esimerkiksi tutkintojen kehittämistyössä sekä opiskelijoiden uraohjauksissa ja työllistymistä tukevissa koulutuksissa. 

Sijoittumisseurantakyselyä on kehitetty valtakunnallisena yhteistyönä. Korkeakoulujen rekrytointipalveluiden valtakunnallisen seurantamallin kautta on luotu yhtenäinen käytäntö, jolla saadaan tilastollisen tiedon ohella myös laadullista tietoa yliopistokoulutuksen vaikuttavuudesta ja osumatarkkuudesta työmarkkinoilla.

Kaikkia Lapin yliopiston tutkintoja koskevan Sijoittumisseurantaraportin 2010 pääset lukemaan tästä  tai allaolevasta liitetiedostosta. Alta löydät myös pääainekohtaisia raportteja.