Maistereiden sijoittumisseuranta

Vuonna 2012 valmistuneiden maistereiden sijoittumisseurantakysely toteutettiin syksyllä 2013 eli vuosi valmistumisen jälkeen. Vuonna 2012 valmistuneiden sijoittumisseurantaraportin löydät sivun alalaidasta liitetiedostoista. Alta löydät myös pääainekohtaisia raportteja.

Lapin yliopiston toteuttamista seurannoista saadaan arvokasta tietoa mm. maistereiden työmarkkinatilanteesta, työuran kehityksestä sekä tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon. Seurannan tuloksia hyödynnetään esimerkiksi tutkintojen kehittämistyössä sekä opiskelijoiden uraohjauksissa ja työllistymistä tukevissa koulutuksissa. 

Sijoittumisseurantakyselyä on kehitetty valtakunnallisena yhteistyönä. Korkeakoulujen rekrytointipalveluiden valtakunnallisen seurantamallin kautta on luotu yhtenäinen käytäntö, jolla saadaan tilastollisen tiedon ohella myös laadullista tietoa yliopistokoulutuksen vaikuttavuudesta ja osumatarkkuudesta työmarkkinoilla.