Kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneiden nimikkeitä

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta vuosina 1995–2008 valmistuneiden ammattinimikkeitä puoli vuotta valmistumisen jälkeen. (Lähde: kyselyt vastavalmistuneille)


MEDIAKASVATUS
elinkeinon harjoittaja
koulutussuunnittelija
projektisuunnittelija
opettaja
luokanopettaja
erityisluokanopettaja
liikunnanopettaja
tuntiopettaja


LUOKANOPETTAJA
Koulutus-, ohjaus- ja opetustehtävät:
erityisopettaja, erityisluokanopettaja
kouluttaja
lehtori, musiikin lehtori
luokanopettaja
tuntiopettaja, sivutoiminen tuntiopettaja
opinto-ohjaaja
terveydenhuollon opettaja
liikunnan opettaja
toiminnanohjaaja

Johtotehtävät:
päiväkodin johtaja
sivistystoimenjohtaja
koulun johtaja
rehtori

Projekti-, suunnittelu- ja tutkimustehtävät:
pääsihteeri
suunnittelija
tutkija
projektipäällikkö
koordinaattori
hankevastaava

Muut:
toimittaja
safariopas
myyjä


AIKUISKASVATUS/KASVATUSTIEDE
Koulutus-, suunnittelu-, kehitys-, ohjaus- opetustehtävät:
kouluttaja, atk-kouluttaja
koulutuspäällikkö
koulutussuunnittelija, -koordinaattori
koulutussihteeri, -assistentti
kehityskoordinaattori
suunnittelija, kv-suunnittelija, kehityssuunnittelija
markkinointisuunnittelija
markkinointijohtaja
erityisuunnittelija
amanuenssi
aine-, luokan-, erityis-, ammatillinen, tuntiopettaja
lapsi- ja nuorisotyön kouluttaja
lastenhoitaja
kasvatusaineiden opettaja
päätoiminen tuntiopettaja
lehtori
ohjaaja, opinto-ohjaaja, oppilaanohjaaja,
työnohjaaja, kuntoutusohjaaja
rehtori, apulaisrehtori
koulun johtaja
koulukuraattori
terveydenhuollon, sairaanhoidon opettaja
opintojen suunnittelija
koulutuksen laadun tutkija
learning service admin coordinator
kehityskoordinaattori
johtava perhepäivähoidon ohjaaja
nuorisotoimen esittelijä
alue- ja opiskeluvastaava
kehityskoordinaattori

Johtotehtävät:
vanhustyön johtaja
osastonjohtaja
päiväkodin johtaja
kansalaisopiston rehtori
palveluesimies
päivähoidon aluejohtaja

Projekti- ja tutkimustehtävät, järjestötyö:
projektipäällikkö
projektisihteeri
projektiassistentti
projektityöntekijä, hanketyöntekijä
projektisuunnittelija
projektikoordinaattori hankekoordinaattori
tutkija
kuntoutustutkija
apulaistutkija

Henkilöstöhallinnon tehtävät, rekrytointi:
henkilöstöpäällikkö
konsulttipäällikkö
henkilöstöassistentti
työhönottaja
työvoiman rekrytoija
työvoimaneuvoja, johtava työvoimaneuvoja
opintopiirin vetäjä
HR-assistentti

Muut:
yrittäjä
opetusupseeri
osastosihteeri
myyntiassistentti
kv-harjoittelija
matkailuasiamies
kamreeri
johdon assistentti