Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun alalta valmistuneiden ammattinimikkeitä

Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun alalta vuosina 1995-2008 valmistuneiden ammattinimikkeitä puoli vuotta valmistumisen jälkeen. (Lähde: kyselyt vastavalmistuneille).

 


 


 

MARKKINOINTI

Johto-, asiantuntija- ja talousalantehtävät:
toimitusjohtaja
toimistopäällikkö
konttorinjohtaja
tietohallinta-asiantuntija
team leader
palvelupäällikkö
business fulfillment coordinator
corporate sales support agent
markkina-analyytikko
account manager
asiakkuuspäällikkö
coordinator
ERP-asiantuntija
sijoitusasiantuntija
taloussihteeri
vientisihteeri
yrittäjä
ostaja
mediasuunnittelija
elinkeinoasiamies
yritysrahoituspäällikkö
mediakonsultti
rahoitusassistentti
myyntiassistentti, myyntineuvottelija
myymäläpäällikkö
myyntipäällikkö
tiimiassistentti

Opetus-, projekti- ja henkilöstötehtävät:
henkilöstöassistentti
opettaja, kaupallisten aineiden opettaja, tuntiopettaja
kouluttaja
projektipäällikkö
projektisuunnittelija
tapahtumamarkkinoinnin projektityöntekijä
projektitutkija
projektisihteeri

Muut tehtävät:
toimistosihteeri
kuljetusresurssivastaava
palveluneuvoja
vastaava myyjä


MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA / MATKAILUTUTKIMUS
Projekti-, tutkimus-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävät:
projektipäällikkö
projektikoordinaattori, -suunnittelija, -assistentti, -sihteeri
suunnittelija
tutkija
tutkimusapulainen, tutkimusassistentti
tutkimusvalmistelija
hankevalmistelija
kongressisuunnittelija
koordinaattori
matkailusihteeri
ylitarkastaja
claims coordinator
business fulfillment coordinator
atk-toimistovirkailija
markkinointisuunnittelija
tuotesuunnittelija

Johto- ja talouspuolen tehtävät:
puheenjohtaja
toimistopäällikkö
yhteyspäällikkö
apulaislinjapäällikkö
Customer Assets Manager
myyntipäällikkö
talousassistentti
myyntineuvottelija

Opetustehtävät:
opettaja / yrittäjä, matkailun opettaja
yliopettaja
assistentti
matkailun lehtori/linjavastaava
matkailuaineiden pt. tuntiopettaja

Muut tehtävät:
lentomatkustajapalvelija
vastaanottotyöntekijä
matkaopas
asiakasneuvoja


YRITYKSEN TALOUSTIEDE/LASKENTATOIMI
Oikeusalan-, talousalan- ja tilintarkastustehtävät:
lainkäyttönotaari
laskentaekonomi
luotonvalvoja 
account assistant
asiakasyhteyshenkilö
buyer
controller
hinnoitteluasiantuntija
kirjanpitäjä
market analyst
notaari
taloussihteeri
taloussuunnittelija
tilitoimistonkirjanpitäjä


Projekti-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät:
projektinvetäjä, projektipäällikkö
projektityöntekijä
projektisihteeri
PR-vastaava
suunnittelija
tutkimusassistentti
verotarkastaja
verovalmistelija
yritysasiamies

Esimies- ja johtotehtävät:
laskentapäällikkö
esimiesharjoittelija
hotellijohtaja
kiinteistöpäällikkö
markkinointipäällikkö
konttorinjohtaja, konttoripäällikkö
yhteyspäällikkö
yrittäjä

Opetus- ja ohjaustehtävät:
assistentti
atk-amanuenssi
laskentatoimen opettaja

 


LASKENTATOIMI
Talousalan-, laskentatoimen ja tilintarkastustehtävät:
bank office toimihenkilö
controller
business controller
laskenta-assistentti, laskentatoimen assistentti
rahoitusneuvottelija
laskentaekonomi
tilintarkastaja, tilintarkastusassistentti
talousassistentti, taloussihteeri
talousasiantuntija, taloussuunnittelija
talouspäällikkö
rahastoassistentti
pääkirjanpitäjä
kirjanpitäjä /yritysneuvoja
kustannuslaskija
verosihteeri, apulaisverosihteeri
yrittäjä
hinnoitteluasiantuntija
notaari, lainkäyttönotaari
verotarkastaja
verovalmistelija
verosihteeri
luotonvalvoja
account assistant
apulaisverosihteeri
JHTT-tilintarkastaja

konsernikirjanpidon assistentti

Esimies- ja johtotehtävät:
piiripäällikkö
markkinointipäällikkö
materiaalipäällikkö
hotellijohtaja
kiinteistöpäällikkö
kaupallinen johtaja
konttorinjohtaja, konttoripäällikkö
yhteyspäällikkö
laskentapäällikkö
atk-päällikkö
Middle Office päällikkö
johtava alv-asiantuntija
kasinoesimies
aluepäällikkö
koulutuspäällikkö
opintotoimiston päällikkö

Projekti-, suunnittelu-, kehitys- ja asiantuntijatehtävät:
projektipäällikkö, projektinvetäjä
projektisihteeri
matkailukoordinaattori
erikoissuunnittelija
suunnittelija
järjestelmäasiantuntija
tutkija
teleliikenneasiantuntija
tarkastaja
tarkastusavustaja
market analyst
yritysasiamies
asiakasyhteyshenkilö
transaction services asinatuntija
buyer
konsultti
PR-vastaava
tutkimusassistentti
assistentti
atk-amanuenssi
liikkeenjohdonneuvoja
yritysneuvoja
www-suunnittelija

Opetus- ja ohjaustehtävät:
kouluttaja
opettaja

Muut:
concept owner
osastonsihteeri


KANSANTALOUSTIEDE
laskenta-asiantuntija
myyntipäällikkö
selvitysvalvoja
tutkija
tutkimusapulainen

JOHTAMINEN

Esimies- ja johtotehtävät:
koulutuspäällikkö
vs. hallintopäällikkö
palvelujohtaja
toimitusjohtaja

Suunnittelu-, kehitys- ja asiantuntijatehtävät:
rahoitusassistentti
sijoitusasiantuntija
projektikoordinaattori
BI Developer
johdon assistentti

Muut:
palkkasihteeri
asiakasneuvoja
toimistosihteeri