Taiteiden tiedekunnasta valmistuneiden nimikkeitä

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta vuosina 1995–2008 valmistuneiden ammattinimikkeitä puoli vuotta valmistumisen jälkeen. (Lähde: kyselyt vastavalmistuneille)


KUVATAIDEKASVATUS
Opetus-, ohjaus ja suunnittelutehtävät:
lehtori, englannin lehtori, tekstiilityön lehtori,
kuvataiteen lehtori
kuvaamataidon / käsityön opettaja, keramiikan opettaja
taidelinjan vastaava opettaja, kuvataideopettaja
tuntiopettaja, kuvataiteen tuntiopettaja
luokanopettaja, erityisopettaja
assistentti
rehtori
yrittäjä/suunnittelija
vastaava museolehtori
graafinen suunnittelija
taidemuseo-opas

Muut:
taidekriitikko, kuvataidekriitikko
tutkija, tutkimusapulainen
projektikoordinaattori
toimittaja
partner manager

 

AUDIOVISUAALINEN MEDIAKULTTUURI

Opetustehtävät:
opettaja, erikoistunut luokanopettaja
graafisen suunnittelun tuntiopettaja
kuvataideopettaja
kouluttaja
multimedian pt. tuntiopettaja
äänitekniikan opettaja
viestinnän opettaja
taiteen ja kulttuurialan opettaja
musiikkiteknologian lehtori

Suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät:
concept designer, senior designer, interaction designer
suunnittelija, erikoissuunnittelija, johtava suunnittelija
mediasuunnittelija
markkinointisuunnittelija
tietoverkkosuunnittelija
internet-suunnittelija, www-suunnittelija
ohjelmoija
AD-assistentti
tuotanto-AD
communications specialist
elokuvasihteeri
information & trade assistant
tv-kuvaaja/leikkaaja
tuottaja
verkkotoimittaja
sisustustoimittaja
tuottaja/ohjaaja

Johto-, projekti- ja tutkimustehtävät:
festivaalijohtaja
projektipäällikkö
tuotantopäällikkö
tuotekehityspäällikkö
tutkija
tutkimusjohtaja
toimitusjohtaja

Toimittajan ja valokuvaajan tehtävät:
toimittaja
museoavustaja
tiedotustoimittaja, mediatoimittaja
valokuvaaja


TEOLLINEN MUOTOILU
Opetustehtävät:
opettaja, ammattiaineiden opettaja
muotoilun lehtori, teknisen työn lehtori
teollisen muotoilun opettaja
aikuiskoulutuslehtori

Suunnittelu-, asiantuntija- ja projektitehtävät:
teollinen muotoilija
lavastaja, lavastajan apulainen
industrial designer
design coordinator
graafinen suunnittelija
art director, AD
arkkitehtisuunnittelija
entisöijä
projektipäällikkö
aluekeskusohjelman koordinaattori
tuotepäällikkö
tutkija
käsityöyrittäjä
UI designer
käyttöliittymäsuunnittelija
UI graphics designer
visuaalinen suunnittelija
yrittäjä
toimitusjohtaja
kestävyysasiantuntija

TEKSTIILI- JA VAATETUSALA
Opetustehtävät:
lehtori, saamenkielen lehtori
opettaja
päätoiminen tuntiopettaja
tekstiilityönopettaja

Suunnittelu- ja tutkimustehtävät:
tekstiilisuunnittelija, tekstiilisisustaja
vaatesuunnittelija
huonekaluverhoilija
tutkija
tutkimusapulainen
suunnittelijan assistentti
office manager

Muut:
administrative coordinator
sisustusmyyjä
kangasmyyjä
myyntivastaava
projektityöntekijä
markkinointikoordinaattori

 


MEDIA- JA SUUNNITTELUTEKNOLOGIAN MAISTERIOHJELMA
research engineer
projektisuunnittelija
koulutusalavastaava, media-assistenttikoulutus

 


GRAAFINEN SUUNNITTELU
graafinen suunnittelija
art director
graafikko
tuotanto-AD
junior designer
tuntiopettaja
designer
yrittäjä