Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneiden ammattinimikkeitä

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta vuosina 1995-2008 valmistuneiden ammattinimikkeitä puoli vuotta valmistumisen jälkeen. (Lähde: kyselyt vastavalmistuneille).


 


HALLINTOTIEDE
Projekti-, suunnittelu- ja tutkimustehtävät:
projektipäällikkö
projektisihteeri
projektityöntekijä, -suunnittelija, -koordinaattori
hankesuunnittelija
hallintosuunnittelija
suunnittelija, suunnittelusihteeri
erityissuunnittelija, erikoissuunnittelija
tutkija, kehittäjä
amanuenssi
assistentti

Opetus-, ohjaus- ja sosiaali- ja terveysalantehtävät:
opinto-ohjaaja
työvoimaneuvoja, työvoimaohjaaja
pakolaisohjaaja
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
lehtori
apulaisrehtori
kouluttaja
koulutusassistentti
koulukuraattori
perhepäivähoidon ohjaaja
sosiaalityöntekijä
sosiaalisihteeri
kuluttajaneuvoja
apulaisosastonhoitaja

Henkilöstöhallinto- ja johtotehtävät:
sosiaalijohtaja
kunnansihteeri
kunnanjohtaja
kirjastotoimenjohtaja
perusturvajohtaja
sivistysjohtaja
henkilöstöhallinnon assistentti
henkilöstökonsultti
kamreeri
paikallisjohtaja
sivistystoimentarkastaja
ylihoitaja
myymäläpäällikkö
palvelujohtaja
työnjohtaja
konttorinjohtaja
perusturvajohtaja
palvelupäällikkö

Talous- ja veroalan tehtävät:
talous- ja laskentapäällikkö, talousjohtaja, talouspäällikkö
talousassistentti
taloussuunnittelija
talouskonsultti
taloussihteeri
verosihteeri, apulaisverosihteeri
verovalmistelija
hankinta-asiantuntija

Muut:
opistoupseeri
ATK-tukihenkilö
järjestelmäasiantuntija
kampanjakoordinaattori
tietopalvelusihteeri
avustusvalmistelija
myyntisihteeri
johdon sihteeri
esittelijä
airport services co-ordinator


SOSIOLOGIA
Opetus-, ohjaus- ja sosiaali- ja terveyspuolen tehtävät:
avohuollon ohjaaja
erikoistyövoimaneuvoja,työvoimaneuvoja,työvoimaohjaaja
opettaja, tuntiopettaja
opinto-ohjaaja
potilasasiamies
etuuskäsittelijä
asiakasneuvoja
tuotantoneuvoja
myyntineuvoja
sosiaalityöntekijä
sosiaalipoliittinen sihteeri
vanhustenhuollon tarkastaja
erikoissairaanhoitaja
sairaanhoitaja
professori
lehtori

Johtotehtävät:
toimituspäällikkö
kansalaisopiston rehtori
kirjastotoimenjohtaja
uutispäällikkö
kuntoutuspäällikkö

Projekti-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät:
projektin vetäjä, projektipäällikkö
projektitutkija
projektityöntekijä
tutkimussuunnittelija
koordinaattori
tutkimusassistentti
tutkija, kuntoutustutkija
suunnittelija
tarkastaja
amanuenssi
laatukonsultti

Muut:
ympäristösihteeri
toimittaja
hovioikeuden neuvos
markkinointisihteeri
lastenkulttuurin suunnittelija
vakuutuskäsittelijä


KANSAINVÄLISET SUHTEET
Johtotehtävät:
markkinointijohtaja
osastopäällikkö
aluepäällikkö

Tutkimus-, projekti- ja järjestötehtävät:
järjestötyöntekijä
projektiassistentti
projektisuunnittelija
projektikoordinaattori
projektipäällikkö
tutkija
tutkimusapulainen
rikostutkija
process owner

Kehitys-, suunnittelu-, poliittiset ja viestintätehtävät:
kansainvälisten suhteiden koordinaattori
kehittämissuunnitelman laatija
poliittinen sihteeri
kansanedustajan avustaja
eduskunta-avustaja
ministerin avustaja
esittelijä
hallintoassistentti
tulkki
toimittaja
työnsuunnittelija
tiedottaja
mediaraportoija
julkisen hallinnon virkamies
ylitarkastaja
piirisihteeri
Parliamentary assistant
research analyst

Muut:
esimieskoulutettava
amanuenssi
vientiassistentti
läänintaiteilija/tuottaja

SOSIAALITYÖ/SOSIAALIPOLITIIKKA
Ohjaus-, opetus-, koulutus- ja sosiaalipuolen tehtävät:
amanuenssi
koulukuraattori
koulunkäyntiavustaja
kuurojen kuntoutussihteeri
sosiaalityöntekijä
lastensuojelun sosiaalityöntekijä
vammais- ja vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä
sosiaalineuvoja
lehtori
opettaja
kouluttaja
päivähoidon ohjaaja
nuoriso-ohjaaja
sovitteluohjaaja
sosiaaliterapeutti
assistentti, sosiaalityön assistentti
sosiaalisihteeri-lastenvalvoja
kriminaalihuoltotyöntekijä
työvoimaohjaaja
työnsuunnittelija
kuntoutusneuvoja, -suunnittelija, -käsittelijä
varhaiskasvatuksen ohjaaja
asumisohjaaja

Projekti-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät:
projektisuunnittelija
projektivastaava
projektityöntekijä
projektisihteeri
tutkija, tutkija-koordinaattori
tutkimusapulainen, avustava tutkija
tutkimussihteeri

Johtotehtävät:
apulaistoimistonjohtaja
laatupäällikkö
kehitysvammahuollon johtaja
palvelukeskuksen johtaja
A-klinikan johtaja
palveluesimies
sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaalijohtaja
toimialajohtaja
toiminnanjohtaja

Muut:
toimittaja


JULKISOIKEUS
Projekti- ja suunnittelutehtävät:
projektisihteeri
suunnittelija, erikoissuunnittelija
työnsuunnittelija
amanuenssi

Henkilöstö-, johto- ja talousalan tehtävät:
kamreeri
hallinto-elinkeinojohtaja
kunnanjohtaja
vanhustyönjohtaja
kansalaisopiston rehtori
hallintopäällikkö
talouskonsultti
taloussihteeri
controller
yrittäjä
palvelupäällikkö

Opetus- ja ohjaustehtävät:
opettaja
palveluneuvoja

Muut:
osastoupseeri
tuottaja
tarkastaja
jäsenasiainsihteeri
osastosihteeri
sairaanhoitaja
kätilö
komisario
vanhempi rajatarkastaja
tulliylitarkastaja