Yliopistosta työelämään -projektissa

  • edistetään yliopisto-opiskelijoiden uratietoista tutkinto-opiskelua ja tarkoituksenmukaista sijoittumista työelämään
  • tuodaan yliopistokoulutukseen osaamisperustaisuutta edistävää uravalmennusta ja hops-ohjausta sekä osaamisen tunnistamista tukevia rinnakkaisopintosuunnitelmia
  • tuetaan opiskeluaikaista uratietoisuutta sekä työelämäkontaktien luomista ja työllistymistä koulutusta vastaaviin töihin
  • vastataan erityisesti yliopisto-opiskelijoiden läpäisyn ja työllistyvyyden edistämiseen uudistamalla akateemisen koulutuksen hops-prosesseja ja -ohjausta.

 

Projektilla vaikutetaan suoraan korkeakoulujen yksiköiden/laitosten toimintaan sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden työelämäorientaatioon luomalla uusia osaamisperustaisuutta, hops-ohjausta ja uratietoisen tutkinnon rakentamista edistäviä toimintamalleja.

Lisätietoja projektin nettisivuilta