Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet 2009-2012

Ammatillinen kuntoutus kohdistuu yleensä henkilöihin, joiden riski syrjäytyä työmarkkinoilta – joko työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkäaikaistyöttömyyteen – on sairauden tai vajaakuntoisuuden takia tavallista suurempi. Yhden ammatillisen kuntoutuksen toimenpidekokonaisuuden muodostaa työhönvalmennus, joka sisältyy sekä Kelan että työ- ja elinkeinohallinnon palveluvalikoimaan.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää työhönvalmennuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita Suomessa, erityisesti työhönvalmennuspalveluiden määrää ja sisältöä, asiakaskunnan rakennetta, työllistymistuloksia ja palveluun osallistumisen hyötyjä, palvelun tuottajien ja asiakkaiden käsityksiä palvelujen kehittämistarpeista sekä työhönvalmennustoimintaan osallistuneiden työnantajien käsityksiä toiminnasta. Tutkimuksessa selvitetään myös työllistyvän asiakkaan ja palvelun tuottajan näkökulmasta, mitkä tekijät edistävät tai estävät avoimille työmarkkinoille sijoittumista sekä erityisesti palvelun tuottajien näkemyksiä pitkäjänteisen työpaikkayhteistyön toteuttamisen haasteista.

Tutkimusaineistot koostuvat rekisteritiedoista, työhönvalmennukseen osallistuneille suunnatusta lomakekyselystä ja syventävistä haastatteluista, työhönvalmennusta toteuttaville palveluntuottajille tehdystä lomakekyselystä sekä työnantajahaastatteluista. Tutkimus toteutetaan Kuntoutussäätiön ja Lapin yliopiston yhteistyönä, ja yhteistyökumppaneina toimivat Kela ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot: Kristiina Härkäpää