Historia toisena opetettavana aineena

Historia toisena opetettavana aineena antaa mahdollisuuden toimia aineenopettajana peruskoulussa asetuksen 986/98 mukaisesti. Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan antaman kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen vastaavuuspäätöksen mukaisesti tämä mahdollisuus on myös Lapin yliopistossa. Kulttuurihistoria on historian opettajaksi pätevöittävä oppiaine. Opetettavan aineen opintojen lisäksi aineenopettajalta vaaditaan maisterintutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot.

Historian opettajaksi pätevöittävät opinnot voi suorittaa seuraavasti:
A. Kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot (60 op) sekä siltaopintoina Suomen historia (3 op), Skandinavian historia (3 op) ja Maailmanhistorian perusteet (= Uusi aika ja uusin aika 4 op) tai
B. Historian perusopinnot ja kulttuurihistorian aineopinnot (60 op) sekä siltaopintoina Kulttuurihistorian perusteet (6 op) ja Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö (2 op) ja Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuskohteena (2 op).

Kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen sisällöt löytyvät yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta. Historian perusopinnot löytyvät kasvatustieteiden tiedekunnan oppaasta.  Molemmat oppaat ovat WebOodissa.