Sosiaalityö

Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta.

Tutkinto sisältää myös käytännön opetusta, jota annetaan opetussosiaalikeskuksissa Rovaniemellä, Kemissä, Kemijärvellä ja Oulussa. Sosiaalityötä voi opiskella myös sivuaineena.

 
Uramahdollisuudet

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityö pääaineena tuottaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaisen kelpoisuuden sosiaalityöntekijän virkoihin. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia sosiaalityön asiantuntemusta edellyttävissä suunnittelu-, hallinto-, opetus- ja tutkimustehtävissä. Valmistuneiden työnimikkeitä työelämässä ovat esimerkiksi: amanuenssi, koulukuraattori, lehtori, nuoriso-ohjaaja, sosiaalityöntekijä, sosiaalineuvoja, sosiaaliterapeutti, toimittaja, kriminaalihuoltotyöntekijä, työvoimaohjaaja, varhaiskasvatuksen ohjaaja, tutkija-koordinaattori, kehitysvammahuollon johtaja, sosiaalijohtaja ja toiminnanjohtaja.