Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan henkilökunta
Staff of the Faculty of Social Sciences

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X Y Z Å Ä Ö

Postiosoite: Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
PL 122, 96101 ROVANIEMI
Mailing address: University of Lapland, Faculty of Social Sciences
P.O. Box 122, FI-96101 ROVANIEMI

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Y
Opetus- ja tutkimushenkilökunta jakaantuu kolmeen pooliin eli oppiaineryhmään.Puhelinnumero
AAarrevaara Timo, professori, hallintotiede, erityisesti julkisjohtaminen/ Pooli I
    040 484 4267
Alleman Lukas, nuorempi tutkija, tutkijakoulutettava, Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka tohtoriohjelma, -30.4.2018 / Pooli III

  040 484 4418
Antikainen Jari, tuntiopettaja, julkisoikeus, -31.8.2016 / Pooli II

040 484 4212
Autto Janne, yliopistonlehtori, sosiologia, -31.12.2016 / Pooli III

040 484 4227
E
   
Edelheim Johan, johtaja, Matkailuinstituutti, -9.8.2016 / MTI
  040 484 4499
G

 
García-Rosell José-Carlos, yliopistonlehtori, matkailututkimus / MTI

040 484 4190
H

 
Haahti Antti, emeritusprofessori, -31.12.2016 / MTI     040 778 8575
Haanpää Minni, yliopisto-opettaja, matkailututkimus, -31.12.2016 / MTI
  040 484 4192
Hakkarainen Maria, tutkija, matkailututkimus,
-31.12.2016 / MTI

  040 484 4213
Hast-Uusitalo Sirpa, hallintosihteeri
  040 484 4173
Heikkilä Lydia, yliopistotutkija, Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus -hanke (ESR), -31.7.2018 / Pooli II

  040 484 4080
Heininen Lassi, yliopistonlehtori, politiikkatieteet (työvapaa -31.12.2017), professori, arktinen politiikka, -31.12.2017 / Pooli III


040 484 4215
Helppikangas Mirja, taloudenhoitaja


040 484 4174
Hokkanen Liisa, yliopistonlehtori, sosiaalityö / Pooli II


040 484 4242
Huilaja Heikki, yliopisto-opettaja, sosiaalityö, -31.7.2017 / Pooli II


040 484 4216
Hurtig Johanna, apulaisprofessori, sosiaalityö, -31.7.2020 / Pooli II
  040 132 4502
Härkäpää Kristiina, professori, kuntoutustiede, -31.12.2016 / Pooli II
  040 484 4251
IIlola Heli, tutkija, matkailututkimus / MTI


040 484 4193
JJuopperi Sanna-Mari, amanuenssi, sosiaalipolitiikka, -31.12.2016 / Pooli II
  040 484 4241
Juvonen Tarja, yliopistonlehtori, sosiaalityö, -31.12.2016 / Pooli II     040 484 4263
Jutila Salla, tutkija, matkailututkimus, -31.12.2016 (työvapaa -4.8.2016, sijainen Pekkala Satu) / MTI
  040 484 4228
Jänkälä Raimo, kehittämispäällikkö


040 510 9481
Järvikoski Aila, emeritaprofessori, kuntoutustiede, -31.12.2017 / Pooli II


040 530 7234
KKairala Maarit, yliopisto-opettaja/projektipäällikkö, eSosiaalityön maisterikoulutus, Oulu, -31.12.2017 / Pooli II


040 484 4196
Kauppi Arto, yliopistonlehtori, julkisoikeus / Pooli II


040 484 4220
Kemppainen Tarja, tutkimuspäällikkö, sosiaalityö / Pooli II


040 484 4219
Kesti Marko, tutkimusjohtaja, Henkilöstötuottavuuden tutkimusohjelma, -31.7.2017 / Pooli I
  040 717 8006
Kinnunen Merja, professori, sosiologia (työvapaa -31.1.2017) / Pooli III


040 484 4221
Kinnunen Petri, yliopistonlehtori, sosiaalityö (työvapaa 31.12.2016, sijainen Skaffari Pia) / professori, sosiaalityö, erityisesti hyvinvointipalvelut, Poske, Oulu, -31.12.2016 / Pooli II


050 542 3512
Kinnunen Veera, nuorempi tutkija, Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu -tohtoriohjelma, -31.12.2017 / Pooli III
  040 484 4175
Kippola-Pääkkönen Anu, tutkija, Kelan järjestämien sopeutumisvalmennuskurssien arviointitutkimus -hanke, Oulu,
-31.12.2016 / Pooli II

  040 484 4180
Kivistö Mari, yliopistonlehtori, eSosiaalityön maisterikoulutus, Oulu, -31.12.2016 /Pooli II      040 484 4109
Kivivirta Ville, tutkijatohtori, hallintotiede, -31.12.2016 / Pooli I
  sähköpostitse
Koikkalainen Petri, yliopistonlehtori, politiikkatieteet, erityisesti valtio-oppi (työvapaa -31.8.2016, sijainen Nykänen Tapio) / akatemiatutkija, Kontekstualismi politiikan teoriassa
-hanke (SA), -31.8.2016 / Pooli III


040 484 4223
Koikkalainen Saara, yliopistotutkija (Hallintoyksikkö) / Pooli III

040 484 4236
Koskela Juha, tutkija, -31.12.2016 / Pooli III     040 484 4152
Koskela Olli, yliopisto-opettaja oa, filosofia, -31.8.2016 / Pooli III     040 484 4276
Koskinen Simo, emeritusprofessori, sosiaaligerontologia ja sosiaalityö, -31.12.2016 / Pooli II

040 762 5490
Koskiniemi Anne, tutkija, Inhimillisesti tehokas johtaminen -hanke (Työsuojelurahasto ja Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit), -31.8.2016/ Pooli I
  040 484 4115
Kotiranta Sami, tutkimusapulainen, Kontekstualismi politiikan teoriassa -hanke (SA), -31.8.2016 / Pooli III      
Kotkavaara Kari, tutkija, Feeniks-hanke (Turku), -31.8.2016 / Pooli III      
Kovalainen Tapani, lehtori, kansantaloustiede / Pooli II

040 484 4194
Kreus Tuula, opintosihteeri
  040 484 4472
Kugapi Outi, tutkija oa, matkailututkimus, -30.5.2016 / MTI      
Kuure Erkki, tutkija, Ennaltaehkäisevä monitoimijuus -hanke, -31.8.2017 / Pooli II
  040 484 4069
Körkkö Tarmo, hallintopäällikkö


040 777 7261
LLahtinen Ritva, toimistosihteeri oa


0400 926 277
Laine Pikka-Maaria, yliopistonlehtori, johtaminen / Pooli I
  040 707 1961
Laiti-Hedemäki Elsa, tutkija oa, Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus -hanke, -31.7.2018 / Pooli II      
Laitinen Merja, professori, sosiaalityö, erityisesti kuntouttava sosiaalityö / Pooli II

040 509 2153
Leinonen Jaana, yliopistonlehtori, hallintotiede / Pooli I

040 484 4224
Lempinen Hanna-Kaisa, yliopisto-opettaja, politiikkatieteet, 1.2.-31.5.2016 / nuorempi tutkija, Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka tohtoriohjelma, 1.6.-31.12.2016 / Pooli III      
Lindh Jari, apulaisprofessori oa, kuntouttava sosiaalityö / yliopistonlehtori oa, sosiaalityö, -31.12.2016 / Pooli II


040 484 4248
Linjakumpu Aini, yliopistonlehtori, politiikkatieteet (työvapaa 1.2.-31.5.2016, sijainen Lempinen Hanna-Kaisa) / yliopistotutkija, Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset verkostot -hanke, 1.2.-31.5.2016 / Pooli III


040 484 4225
Linna Eila, kehittämispäällikkö (työvapaa -31.12.2016) / päällikkö, TKI-päällikkö, -31.12.2016 / MTI


040 735 5300
Linnakangas Ritva, yliopistonlehtori, sosiaalityö / Pooli II

040 484 4226
Luoma-aho Mika, yliopistonlehtori, politiikkatieteet, erityisesti kansainväliset suhteet / Pooli III


0400 429 842
Lüthje Monika, yliopistonlehtori, matkailututkimus / MTI


040 484 4198
Lähteinen Sanna, suunnittelija, Sosnet


040 849 3033
Löfgren Mervi, tutkijatohtori, Feeniks - Taide ja kulttuuri osana Lapin sodan jälkeistä henkistä ja materiaalista jälleenrakennusta -hanke (SA), -31.8.2015/ ->apurahalla / Pooli III     040 524 6744
MMagga Anne-Maria, tutkija, tohtorikoulutettava (SA, Lapin ja Oulun yliopistojen hanke: Alkuperäiskansadiskurssien kotouttaminen ja poliittisten subjektien rakentaminen Saamenmaassa)     046 922 2119
Mantila Sari, opintosihteeri


040 484 4209
Markuksela Vesa, yliopisto-opettaja, johtaminen, erityisesti palvelumuotoilu / Pooli I

040 484 4200
Martin Marjatta, yliopisto-opettaja, kuntoutustiede, -31.12.2016 / Pooli II
  040 484 4205
Meriläinen Susan, professori, liiketaloustiede, erityisesti johtaminen / Pooli I


0400 588 506
Miettunen Tuuli, tutkija,Saamelaisten hyvinvonti ja yhdenvertaisuus -hanke (ESR), -31.7.2018     040 484 4208
Mikkonen Enni, tutkija, tutkijakoulutettava, Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallinen tutkijakoulu Sosnet, -31.7.2016 / Pooli II
  040 484 4214
Mäkelä Jukka, vararehtori (lehtori, tilastotiede, työvapaa)


040 704 8490
NNikupeteri Anna, yliopisto-opettaja, sosiaalityö, -31.12.2016 / Pooli II
  040 484 4179
Nousiainen Minna, kv. asioiden suunnittelija

0400 813 867
Nykänen Tapio, yliopistonlehtori, valtio-oppi, -31.8.2016 / Pooli III

  040 484 4253
Näkkäläjärvi Klemetti, tutkijatohtori, Arktisten alkuperäiskansojen tutkimus, -28.2.2019 / Pooli III     040 4844032
O


Oinas Pirjo, tutkija, Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana -hanke, -30.4.2017 / Pooli II


040 524 1946
Ojuva Jaana, tiedottaja oa, -31.12.2016 / MTI

0400 476 317
Orjasniemi Tarja, amanuenssi, sosiaalipolitiikka (työvapaa
-31.12.2016, sijainen Juopperi Sanna-Mari) / yliopistonlehtori, sosiaalityö, -31.12.2016 / Pooli II


040 742 2022
Outila Marjo, yliopisto-opettaja, sosiaalityö, -31.7.2017 / Pooli II
  040 484 4176
PPekkala Satu, tutkija, matkailututkimus, -4.8.2016 / MTI      
Peltomaa Hanna, nuorempi tutkija, Yhteisöt ja muuttuva työ tohtoriohjelma, -31.12.2016 / Pooli III
     
Peltoniemi Sanna, viestintäsuunnittelija oa, -7.8.2016 / MTI      
Pietilä Maria, tutkija oa, Public Engagement Innovations for Horizon 2020 -hanke (Aarrevaara), -31.5.2016 / Pooli I      
Pietiläinen Ville, yliopistonlehtori, johtamisen psykologia,
-31.12.2016 / Pooli I


040 484 4326
Pohjola Anneli, professori, sosiaalityö / Pooli II


040 553 7498
Pruikkonen Anu, tutkija oa, Kuntajohtajat ja sosiaalinen media -hanke, -31.11.2016 / Pooli I      
Pulkkinen Kirsi, tutkija, PE2020- ja FINNUT-hankkeet (Aarrevaara), -30.6.2016 / Pooli I      
Päykkönen Kirsi, yliopisto-opettaja, eSosiaalityön maisterikoulutus, -31.12.2016 / Pooli II

040 555 8146
Q
   
RRantala Outi, yliopistonlehtori, matkailututkimus, -9.8.2016 / apulaisprofessori, matkailututkimus, 10.8.2016-9.8.2021 / MTI (työvapaa -30.4.2016, sijainen Tommasini Daniela) 


040 484 4202
Rantala Pälvi, yliopistonlehtori, laadulliset tutkimusmenetelmät, (50 % ytk / 50 % ktk) -31.12.2020/ Pooli III     040 484 4430
Reid Julian, professori, kansainväliset suhteet / Pooli III

040 484 4232
Romakkaniemi Marjo, yliopistonlehtori, sosiaalityö, -31.7.2020 / Pooli II

040 484 4184
Ronkainen Suvi, professori, tutkimusmenetelmät (työvapaa -31.12.2019) / Pooli II

0400 673 462
Rossi Eeva, yliopisto-opettaja, sosiaalityö, avoimen yliopiston opetus, -31.12.2016 / Pooli II
  040 484 4181
Rusko Rauno, yliopisto-opettaja, johtaminen, erityisesti yrittäjyys / Pooli I

040 484 4204
Räisänen Rauni, opintosihteeri

040 484 4210
S


Saariniemi Johanna, tutkimusapulainen, sosiologia, Regina-hanke, -17.6.2016 / Pooli III      
Salmi Ilkka, yliopisto-opettaja, soveltava psykologia, -31.12.2016 / Pooli I
  040 484 4178
Selkälä Arto, lehtori, tilastotiede ja matematiikka, -31.12.2017 / Pooli III

  045 635 1256
Seppälä Tiina, tutkijatohtori, Resistance-hanke (SA), -31.8.2016 (tutkijahuone 315) / Pooli III
 

040 726 2687

Silén Marianne, yliopisto-opettaja, tilastotiede / Pooli II

040 355 9927

Skaffari Pia, varadekaani / yliopistonlehtori, sosiaalityö, -31.12.2016 / Pooli II040 519 7624
Stammler Florian, tutkimusprofessori, arktinen antropologia, 20 % YTK (80 % Arktinen keskus), sijoituspaikka AK / Pooli III
  0400 138 807
Suikkanen Asko, professori oa, yhteiskuntatieteet, 1.1.2016-31.12.2016 / Pooli III
  040 544 2744
Suopajärvi Leena, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, -31.12.2016 / Pooli III

040 484 4234
Syväjärvi Antti, dekaani, professori, hallintotiede, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinto / Pooli I

0400 606 244
T


Tervaniemi Saara, tutkija, saamentutkimus, -15.8.2018 / Pooli III
    040 484 4188

Tiitinen Laura, yliopisto-opettaja, Sociopolis-hanke (ESR), -31.12.2017 / Pooli II


  040 484 4235
Tikkanen Mervi, opintopäällikkö

040 187 6157
Tolvanen Miika, yliopisto-opettaja, taloustiede / Pooli I

040 484 4206
Tommasini Daniela, yliopistonlehtori oa, matkailututkimus, -15.6.2016 / MTI (työvapaa -30.5.2016, sijainen Kugapi Outi)
  040 484 4182
Tuomikoski Outi, koulutussihteeri, Sosnet
  040 484 4189
Tuominen Marja, professori, kulttuurihistoria / Pooli III

040 570 6889
Tökkäri Virpi, yliopisto-opettaja (työvapaa -31.12.2016, sijainen Salmi Ilkka), yliopistonlehtori, soveltava psykologia, -31.12.2016 / Pooli I

040 484 4186
U


Urponen Kyösti, professori oa, Comparative Social Work maisteriohjelma, -31.12.2016 / Pooli II
  040 583 8327
V


Vakkala Hanna, yliopistonlehtori, hallintotiede, erityisesti henkilöstö- ja tietohallinto / Pooli I

040 484 4230
Valkonen Jarno, professori, pohjoisten yhteiskuntien muutos / Pooli III

040 484 4237
Valkonen Sanna, apulaisprofessori, saamentutkimus, -30.4.2019 / Pooli III
  040 484 4238
Valokivi Heli, professori, sosiaalityö, erityisesti gerontologinen sosiaalityö, -31.7.2017 / Pooli II     040 484 4257
Valtonen Anu, professori, kulttuuritalous / Pooli I

040 525 0849
Vasari Pekka, lehtori, tilastotiede / Pooli II

040 736 3666
Vehkaperä Mikko, opintopäällikkö

040 484 4211
Veijola Soile, professori, matkailun kulttuurintutkimus / MTI

0400 169 693
Vieru Markku, professori, liiketaloustiede, erityisesti laskentatoimi, sijoituspaikka MTI

0400 377 641
Vuorilampi Ossi, lehtori, markkinointi / Pooli I

040 506 5069
Väyrynen Sanna, yliopistonlehtori, sosiaalityö / professori oa, kuntouttava sosiaalityö Sosnet, -31.12.2016 / yliopistonlehtori oa, sosiaalityö, erityisesti jatkokoulutus,  -31.12.2016 / Pooli II  (työvapaa -31.12.2016, sijainen Lindh Jari)


040 484 4187
W


Wallenius-Korkalo Sandra, tutkija, tutkijakoulutettava, politiikkatieteet, erityisesti kansainväliset suhteet, -31.12.2016 / Pooli III

Ä

Äijälä Mikko, projektikoordinaattori, Matkailuinstituutti, Maaseuturahaston ja Tekesin hankkeet, -31.8.2017 / MTI040 484 4171

     

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ulapland.fi