Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto  toimikaudella 1.1.2015 - 31.12.2017


Jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Syväjärvi Antti, dekaani  
Valtonen Anu
Valkonen Jarno
Laitinen Merja
Hurtig Johanna
Tuominen Marja
Kinnunen Merja
Romakkaniemi Marjo
Kauppi Arto
Hakkarainen Maria
Wallenius-Korkalo Sandra
Lindh Jari Skaffari Pia
Eteläaho Antti Mokko Mirka
Vetri Rosa
Nevasalmi Iida
Kolu Aki
Särkelä Tiia

Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulu, kokoukset alkavat klo 9 ja pidetään tiedekunnan kokoushuoneessa A-siiven 2. kerroksessa:

Kevät 2016

 • ke 27.1.2016
 • ke 24.2.2016
 • ke 30.3.2016
 • ke 27.4.2016
 • ke 25.5.2016
 • ke 8.6.2016

 

Syksy 2016

 • ke 31.8.2016
 • ke 28.9.2016
 • ke 26.10.2016
 • ke 30.11.2016
 • ke 14.12.2016

 

Tiedekuntaneuvoston sihteerinä toimii hallintosihteeri Sirpa Hast-Uusitalo,

puh. 040 484 4173.

Tiedekuntaneuvoston tehtävät

Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta ja dekaanin toimikausi on neljä kalenterivuotta.

Tiedekuntaneuvostossa on yhdeksän jäsentä. Jäsenten lukumäärästä päättää rehtori. Professorit valitsevat keskuudestaan kolmanneksen jäsenistä, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilökunta kolmanneksen sekä opiskelijat kolmanneksen. Kiintiöittäin valitaan vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Tiedekuntaneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla lukuun ottamaata opiskelijajäseniä, jotka ylioppilaskunta nimeää vuodeksi kerrallaan.

Yliopiston hallintojohtosäännön (5.10.2009) 23 §:n mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan nelivuotiseksi toimikaudeksi. Dekaanin tehtävänä on mm. johtaa, valvoa ja kehittää tiedekunnan toimintaa, toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana sekä ratkaista ne tiedekunnan toimivaltaan kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty tiedekuntaneuvoston ratkaistaviksi.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. arvioida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja siellä tehtävää tutkimustyötä, tehdä esitys tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tehdä ehdotukset professorin virkojen täyttämiseksi, päättää opiskelijoiden tiedekuntakohtaisista valintaperusteista, hyväksyä opetussuunnitelmat sekä hyväksyä ja arvostella pro gradu -tutkielmat, lisensiaatintutkielmat ja väitöskirjat tarkastajien lausuntojen perusteella. Tiedekuntaneuvosto toimii myös valmistelevana elimenä yliopiston hallituksen ja hallintoyksikön ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa.

Dekaanin ja tiedekuntaneuvoston tehtävät määritellään tarkemmin Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä (pdf). Tiedekuntaneuvostossa käsiteltävät ja dekaanin käsittelemät asiat valmistellaan tiedekunnan kansliassa. Päätökset tiedekunnassa tehdään esittelystä opintosuoritusten arvostelua lukuun ottamatta. Asian voi panna vireille, ts. saattaa dekaanin ja tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi, ottamalla yhteyttä tiedekunnan kansliaan tai dekaaniin.

Esitys perusteluineen ja tarvittavine selvityksineen jätetään tiedekunnan kansliaan hyvissä ajoin. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu keskimäärin kerran kuussa. Kokousaineisto postitetaan jäsenille vähintään kolme (3) työpäivää ennen kokousta, mitä ennen asiat tulee ehtiä valmistella. Tiedekuntaneuvoston ja dekaanien päättämien asioiden toimeenpanosta huolehtii tiedekunnan kanslia. Päätöksistä tiedotetaan asianosaisille. Tiedekuntaneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä tiedekunnan kansliassa, ja uusimmat pöytäkirjat netissä.