Pohjoisen yhteiskunnan tutkimusinstituutti
LAPPEA

LAPPEA-instituutti on vuonna 2008 perustettu monitieteinen tutkimusyksikkö, joka yhdistää yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan eri oppiaineiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa yhden sateenvarjon alle. Instituutissa tehdään tutkimusta erityisesti tiedekunnan profiilialueiden eli työn, hyvinvoinnin, politiikan ja soveltavan informaatioteknologian aloilla. LAPPEA kokoaa tutkimusresursseja yhteen hyödyntäen olemassa olevaa osaamista ja yhteistyöverkostoja tutkimuksen rahoittajiin, elinkeinoelämään ja muihin koulutusorganisaatioihin.

LAPPEAn tavoitteena on vahvistaa yhteiskuntatieteellisen alan tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä auttaa oppiaineita kilpailemaan kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta. Instituutin tutkimus pyrkii tunnistamaan ja ennakoimaan erityisesti pohjoisen yhteiskuntaelämän keskeisiä ilmiöitä. LAPPEAn pohjoisiin ja arktisiin yhteiskuntiin keskittyvä tutkimus tukee Lapin yliopiston 2020 strategiaa ja instituutti on yliopiston alueellisen tutkimustehtävän tärkein yksittäinen palveluntarjoaja Pohjois-Suomessa.

Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Raimo Jänkälä
+358 (0)40 510 9481
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LAPPEA
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
PL 122, 96101 Rovaniemi

Lappeanpaivaaurinko.jpg