Inhimillisesti tehokas johtaminen (2013–2016)

Suomalaista julkista terveydenhuoltoa voidaan pitää henkilöstövaltaisena sekä tieto- ja osaamispainotteisena. Terveydenhuollon profiili edellyttää johtamista, jonka avulla organisaatioita ja työyhteisöjä kyetään johtamaan inhimillisesti ja tehokkaasti. Inhimillisesti tehokas johtaminen -tutkimushanke auttaa organisaatioita edellä mainittuihin tavoitteisiin julkisen terveydenhuollon monitulkinnallisessa johtamistodellisuudessa.

Inhimillisessä johtamisessa korostuvat positiivisen johtajuuden teemat, kuten johtajien taidot kohdata ja ymmärtää yksilöitä ja työyhteisöjä sekä löytää ne myönteiset käytänteet, joiden varaan johtamista ja työyhteisöjen toimintaa voidaan rakentaa. Tehokkuus tarkoittaa tiedon sekä tiedon hallinnan entistä parempaa haltuun ottamista. Edellä mainitut toimenpiteet mahdollistaisivat julkisen terveydenhuollon organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisen.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Työsuojelurahasto sekä Lapin- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Hanke on jatkoa vuonna 2009 alkaneelle ohjelmalle, jossa erityisesti Lapin sairaanhoitopiiri on ansioitunut kehittäessään inhimillisesti tehokasta sairaalaa. Nyt rahoitusta saanut tutkimushanke kestää kevääseen 2016. Inhimillisesti tehokas -konsortio on saanut rahoitusta 645 000 euroa. Tutkimuskonsortion tieteellisessä vastuussa ovat Lapin yliopiston professorit Antti Syväjärvi ja Juha Perttula. Lisäksi tutkimusryhmään kuuluu professoreita muista yliopistoista sekä post. doc tutkija Hanna Vakkala ja hallintotieteen väitöstutkija Anne Koskiniemi Lapin yliopistosta. Kansainvälisesti hanke tekee yhteistyötä Iso-Britannian toimijoiden kanssa.

 Työsuojelurahaston värillinen vaakalogo muokattu.jpg
 logo-ly.jpg
 20100127161114.jpg  PPSHP logo.jpg
Lisätietoja:

Hallintotieteen professori Antti Syväjärvi +358 400 60 6244