LapinlehmatFarmarissa_kuvaajaPaiviSoppela_550x367.jpg

Lapinlehmän maidon monet mahdollisuudet -teemapäivä

26.10.2017 9:30–15:30
Ammattiopisto Lappia, Louen toimipiste, Tervola
Kätkävaarantie 69 Loue (Tervola)


Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen Lappari-hanke järjestää torstaina 26. lokakuuta Tervolan Louella teemapäivän, jossa pohditaan lapinlehmän maidon käyttöä ja jatkojalostukseen liittyviä kysymyksiä. Tilaisuus järjestetään kello 9.30–15.30 Ammattiopisto Lappian Louen toimipaikassa (Kätkävaarantie 69, Tervola).

Maksuttomaan tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki lapinlehmästä ja sen maidosta kiinnostuneet, mutta sinne tulee ilmoittautua etukäteen sähköisellä lomakkeella 23.10.2017 mennessä. Tilaisuuteen järjestetään Rovaniemeltä maksuton yhteiskuljetus, joka lähtee kello 8.30 Arktikum-talon parkkipaikalta kohti Tervolaa. Yhteiskuljetukseen varataan paikka ilmoittautumisen yhteydessä.

Päivän pääteemana on lapinlehmän maidon jalostukseen liittyvät käytännön kysymykset kuten maidon myyntiä ja jatkojalostusta koskevat säädökset sekä pienmeijeritoiminnan käynnistämiseen liittyvät asiat. Keskustelua alustavat läänineläinlääkäri, alkuperäiskarjan maitoa jalostava meijeristi, lapinlehmän maitoa jalostava jäätelötehtailija ja matkailuyrityksen keittiöpäällikkö. Päivän aikana tutustutaan myös Louen toimipaikan yhteydessä toimivaan lihanjalostusyritykseen, koulutilan navettaan ja sen lapinlehmiin sekä biokaasuvoimalaan.

Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen (Lappari) –hanke on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanke, jossa kartoitetaan lapinlehmän maidon tuotantoa ja käyttöä. Hankkeen tavoitteena on selvittää lapinlehmän maidon tuotannon potentiaalia, määrää ja maantieteellistä jakautumista ja sitä, miten rodun maitoa ja sen hyviä ominaisuuksia voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin. Kartoitushankkeessa selvitetään lisäksi, voisiko Lapin matkailuelinkeino hyödyntää lapinlehmän omaleimaista maitoa ja siitä tehtyjä jalosteita ja samalla viedä eteenpäin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan paikallisen eläinrotumme tarinaa. Hanketta rahoittaa EU:n maatalousrahasto Lapin ELY-keskuksen kautta.

Lisätietoja:
Hankkeen johtaja, yliopistotutkija Päivi Soppela
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
040 013 8805, paivi.soppela(at)ulapland.fi

Projektikoordinaattori Anne Tuomivaara
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
040 484 4160, anne.tuomivaara(at)ulapland.fi

Ilmoittautumislomake ja ohjelma: ohjelma ja ilmoittautuminen
Hankkeen kotisivut: www.arcticcentre.org/Lappari
Hankkeen Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1469162343116622/