Koulutuskalenteri
 

Oppimisen ja kasvun tuen moninaisuus 4 op (Kittilä)

5.9.2017–10.11.2017 0:00–0:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png
Koulutuspäivien sisällöt, aikataulut ja koulutuspaikat:

5.9.2017 klo 11:30-17, Levi-instituutti, Pub Aurora (Kittilä)
Oppimisen ja kasvun tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (6 h)
-kolmiportainen tuki ja uudet opetussuunnitelmat
-pedagogiset asiakirjat ja lapsesta kirjoittaminen
Kouluttajana Raisa Sieppi, oppimisen tuen päällikkö


21.9.2017, klo 11:30-17, Levi-instituutti, Pub Aurora (Kittilä)
Osallistava opetus ja esteetön oppimisympäristö (6 h)
- fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö
- oppimisen mahdollistaminen
- toiminnallisuus – lapsen aktiivinen rooli
- tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen
Kouluttajana Eija Häyrynen, KT, ohjaava opettaja


5.10.2017 klo 9-13, Levi-instituutti, Pub Aurora (Kittilä)
Ennakoiden helpommaksi ja visualisoinnilla näkyväksi 
(ennakkotehtävä + työpaja 4 h)

- miten tukea lapsen käyttäytymistä ja tunnetaitoja ryhmässä
- miten vastata käyttäytymisen haasteisiin
Kouluttajana ohjaava opettaja Miia Kareisto


10.10.2017 klo 9-13, Levi-instituutti, Pub Aurora (Kittilä)
Huomioidaan hahmottaminen ja selkeyttäminen 
(ennakkotehtävä + työpaja 4 h)

- miten huomioidaan toiminnallinen näönkäyttö ja hahmottaminen
- miten huolehditaan oppimisympäristön esteettömyydestä 
Kouluttajana ohjaava opettaja Pia Kvist


1.11.2017 klo 9-13, Levi-instituutti, Pub Aurora (Kittilä)
Havainnollistaen ja kielellistäen kaikkia aisteja käyttäen 
(ennakkotehtävä + työpaja 4 h)

- miten tukea lapsen kommunikointia ja kielellistä kehitystä
- miten ohjata kerrontataitoja ja sanavaraston karttumista
Kouluttajana Outi Paakkari, puheterapeutti


10.11.2017 klo 9-13, Levi-instituutti, Pub Aurora (Kittilä)
Strukturoinnilla jäsentäen ja toiminnanohjauksella tavoitteisiin 
(ennakkotehtävä + työpaja 4 h)

- miten harjoitella vuorovaikutusta
- miten vastata autismin kirjoon liittyviin pulmiin
- miten tukea lapsen tarkkaavuutta
Kouluttajana konsultoiva ohjaaja Riikka Pesonen

Koulutus koostuu kuudesta koulutuspäivästä, joissa kahdessa (päivät 1 ja 2) taustoitetaan teemaa ja neljässä (päivät 3-6) perehdytään toiminnallisesti eriyttäviin työtapoihin ja menetelmiin, joilla kannatellaan tukea tarvitsevan lapsen kasvua ja oppimista. Työpajatyyppisissä päivissä hyödynnetään verkkomateriaalia ennakkotehtävinä käänteisen opetuksen periaatteella. 

Kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylän asiantuntijat.  

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, lounas-, kahvi-  ja majoituskuluista.


Haku:
Koulutukseen ilmoittautuminen TÄSTÄ
Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2017 mennessä!

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136 
Yliopisto-opettaja Susanna Rivinen P. 040 484 4355
etunimi.sukunimi@ulapland.fi