Summer_school_of_methodologies_banneri.jpg

TUKO1276 Summer school of methodologies (5 ECTS)

Do you need help with choosing the right methods, getting started with data production or writing your analysis? If you answered yes, the summer school of methodologies is for you! You are warmly welcome to join this intensive methodological course in August. Register now via WebOodi!

 

Timing: 12–16 August 2019

Venue: University of Lapland, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, Finland


To whom: Doctoral candidates. Advanced master's level students are also accepted if there are places. 

Course coordinator: associate professor Outi Rantala with support from the Graduate School

 

Programme                                                                                                                Download in PDF here

Monday
12:15−13:00 Opening & introductions. F2059
13:00–16:00 Gayle Jennings: Research paradigms and methodologies. F2059

Tuesday
9:15–12:00 Gayle Jennings, Ville Hallikainen and Kati Nieminen: Research paradigms and methodologies. Data collection. F2059
12:00−13:00 Lunch break
13:00−16:00 Workshop 1 with Gayle Jennings: Qualitative empirical material collection methods in practice. F2059 / F2058
Työpaja 2 Ville Hallikaisen kanssa: Määrällisen aineiston analyysi. F2024
Workshop 3 with Kati Nieminen: Analysing legal research materials. F2060

Wednesday
9:15−12:00 Workshop 1 with Gayle Jennings: Interpretation of qualitative empirical material. F2059 / F2058
Työpaja 2 Ville Hallikaisen kanssa: Määrällisen aineiston analyysi. F2024
Workshop 3 with Kati Nieminen: Analysing legal research materials. F2060
12:00−13:00 Lunch break
13:00−16:00 Workshops continue

Thursday
9:15−12:00 Workshop 1 with Gayle Jennings: Qualitative research theory building. F2059 / F2058
Työpaja 2 Ville Hallikaisen kanssa: Määrällisen aineiston analyysi. F2024
Workshop 3 with Kati Nieminen: Analysing legal research materials. F2060
12:00−13:00 Lunch break
13:00−16:00 Academic writing workshop with Outi Rantala and Pälvi Rantala. F2059

Friday
9:15–11:00 Academic writing workshop continues with Outi Rantala and Pälvi Rantala. F2059
11:30–12:30 Concluding remarks. F2059

 

Instructors

Gayle Jennings, PhD, is the Director of Research, Imagine Consulting Group International. Gayle has an internationally recognised reputation with regard to the conduct of Qualitative Research. She is the author of Tourism Research and co-editor of Quality Tourism Experiences, and editor of Water-based Tourism, Sport, Leisure and Recreation Experiences. Gayle has written book chapters on Evaluation Research Methods; Methodologies and Methods; Interviewing - A Focus on Qualitative Techniques; Business Research; Advances in Tourism Research; and Research Processes for Evaluating Quality Experiences.

Gayle's research agenda focuses on practical and applied research for business and industry, research training and education, qualitative methodologies, and quality tourism experiences. Gayle is also an Adjunct Professor of Tourism Management, Department of Tourism, Sport and Hotel Management, Griffith Business School, Griffith University, Gold Coast Campus, Australia.

Professional Qualifications
Ph.D. (Business, Tourism, Sociology, Social Psychology)
Master of Letters (Sociology)
B.A. (With Distinction), (Asian Studies)
B.A. (Curriculum Studies, Sociology, Psychology)
Dip. Teaching

gayle.png

 

Ville Hallikainen, MTT, on erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksessa ja dosenttina Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Hänen asiantuntijuusalueensa ovat metsänhoito, metsänuudistaminen, tilastotieteen sovellukset, SPSS, Systat ja R-ympäristö. Hänen tämänhetkisiin tutkimustehtäviinsä kuuluu metsän luontainen uudistaminen, yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö ja eri-ikäisten metsien käsittely. Hänen aikaisemmat tutkimushankkeensa ovat koskeneet mm. luonnonsuojelua, suomalaisten erämaakokemuksia, matkailun ja virkistyskäytön merkitystä maaseudun maisemassa ja kehittämisessä sekä metsien kestävää moninaiskäyttöä Pohjois-Lapissa. Hän on julkaissut lehtiartikkeleita, lukuja kirjoissa, konferenssipapereita ja tutkimusraportteja sekä kansainvälisesti että Suomessa.

ville.png

 

Kati Nieminen, PhD, is Post-doctoral researcher at the Institute of Criminology and Legal Policy at the University of Helsinki. Her work covers areas such as access to justice and legislative research. She is currently working on projects studying legal aid and access to justice, the use of research results in law drafting, and discrimination. Nieminen is particularly interested in legal rhetoric and argumentation.

kati.png

 

Pälvi Rantala’s, PhD, research interest include research methodology, cultural history, art-based methods in working life development, and socio-cultural study of sleep, especially napping. She currently works in fields of history, sociology and cultural studies. Her research projects have combined arts, culture and social science as well as historical knowledge. She acts as University Lecturer on qualitative research methods. The topics she has done research on encompass life stories of so-called ordinary women; women’s work in northern Finland; the history of everyday life in Lapland; Sámi handicraft as work; arts and culture as a source of social well-being in Lapland; village fools and the folklore concerning them; napping cultures in Finland; and equality and gender in journalism. / Pälvi Rantalan kiinnostuksen kohteita ovat kulttuurihistoria, erityisesti pohjoinen kulttuuri ja pohjoisten ihmisten arki. Hän on tutkinut myös päiväunien nukkumisen kulttuuria ja kulttuurihistoriaa, pohjoisen naisten historiaa, sukupuolten tasa-arvoa journalismissa sekä taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia työelämän kehittämisessä.

palvi.png

 

Outi Rantala, PhD, works as Associate Professor of Responsible Arctic Tourism at the Multidimensional Tourism Institute, University of Lapland. Her research has focused on nature relationship and rhythms of everyday and holiday through such phenomenon as wilderness guiding, touristic sleep, weather, adventure tourism, and architecture. She has expertise especially on sensual and post humanist applications of ethnographic methodologies. She also has an active role in developing tourism education within the University of Arctic’s Thematic Network on Northern Tourism.

outi.png