Oodi_nimi.JPG

Opetuksen ja opiskelun tuen tietojärjestelmä

Oodi on valtakunnallinen usean yliopiston yhteistyössä kehittämä yliopisto-opetusta ja - opiskelua tukeva tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa.

WebOodissa opiskelija voi tarkastella omia henkilötietojaan ja suorituksiaan, muuttaa yhteystietojaan, ilmoittautua kursseille ja tentteihin, tilata suoritusotteen, tehdä hopsin, antaa palautetta kursseista sekä ilmoittautua yliopistoon ja maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Oodissa on käytössä yksi opiskelijanumero. Kaikki opintosuoritukset, myös avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat samassa järjestelmässä ja tulostuvat samalle suoritusotteelle.  

Uudet opiskelijat saavat käyttöön WebOodin, kun ovat ilmoittautuneet yliopistoon ja saaneet käyttäjätunnuksen yliopiston tietoverkkoon.

Lisätietoja: oodi(at)ulapland.fi.

Rekisteriselosteet