Simo Koskinen
Professori Lapin yliopisto
Sosiaalityön laitos

KOKEMUKSIA HYVÄSTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ

Yliopistojen XX työsuojelupäivät Lapin yliopistossa 27.8. 2004

Tiivistelmä

Tarkasteluni on erittäin subjektiivinen. Opiskeluaika mukaan luettuna minulla on yliopistokokemusta 43 vuotta, mikä jakaantuu melko tasan Tampereen yliopiston ja Lapin yliopiston kesken. Tampereen aikaa leimasi opiskelija- ja vasemmistoradikalismi. Lapin yliopiston ajalle on ollut olennaista tulosjohtaminen. Myös yliopiston teknisessä kehityksessä on suuria eroja kahden ajankohdan välillä. Ensiksi esitän  työyhteisöstä neljä teesiäni, jotka perustuvat kokemukseeni.

1. Eri aikoina ja erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa työyhteisö merkitsee eri asioita ja sille asetetaan erilaisia vaatimuksia.

2. Samakin työyhteisö voi olla toisena aikana hyvä ja toisena aikana huono. Mikään työyhteisö ei voi olla aina hyvä. Se voi olla toiselle hyvä, toiselle huono.

3.Mikään työyhteisö ei voi olla objektiivisesti hyvä tai huono, vaan sen hyvyys tai huonous tuot taan sosiaalisesti ja uusinnetaan päivittäin.

4. Työyhteisö merkitsee eri asioita eri ikäisille.

Kokemukseni liittyvät paljolti yliopistoon työympäristönä ja akateemisen työn luonteeseen. Ehkä jotakin kuvaa se, ettei minulla ole vielä ollut yliopistourani aikana yhtään  sairaspäivää enkä ole koskaan tuntenut emotionaalista väsymystä, josta niin paljon nykyisin puhutaan.

Tampereen ajoilta muistuu mieleeni työyhteisön hyvinä puolina mm. suvaitsevaisuus ja sovittelevaisuus sekä nuoren työntekijän saama tuki. Nykyisin ajattelen, pysty omalta osaltani tähän nuoriin työntekijöihin kohdistuvaan generatiivisuuteen.

Lapin yliopiston ajalta olen työyhteisössäni kokenut  saavani arvostusta. Työyhteisössä on vallinnut mahdollistava työkulttuuri ja johtajuus. Työyhteisöni on tukenut urakehitystäni. Olen saanut tutkia ja opettaa niitä asioita, joista olen kiinnostunut. Keskeisenä piirteenä on ollut joustavuus (esim. kokonaistyöaika) ja ennakkoluulottomuus. Arvostan sitä, ettei ole vouhotettu laadunvarmistuksella. On annettu tilaa yhdessä ololle ja jaksamiselle työn lomassa. On ollut aistittavissa sitoutumista ja yhteisöllisyyttä. Työyhteisöni on kansainvälistynyt voimakkaasti ja se on luonut hyvät ympäristösuhteet. Laitoksemme imago on hyvä. Työyhteisössäni korostetaan pehmeitä ja humaanisia perusarvoja. Myös tunteiden esittäminen on ollut sallittua.

Työyhteisöni on kyennyt myös havahtumaan, pysähtymään arvioimaan, missä mennään. Olemme kyenneet kriisien yhteydessä keskustelemaan asioista, analysoimaan tilannetta ja sopimaan, miten mennään eteenpäin.

Minulle ovat sattuneet hyvät työyhteisöt. Koskaan tämän yli 40-vuoden aikana ole tuntunut siltä, että voi kamala kun sinne pitää mennä.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK