Opiskelijan puheenvuoro

Mikko Heinikoski
Hallituksen puheenjohtaja
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Arvoisa rehtori, arvon kutsuvieraat, hyvät henkilökunnan edustajat ja opiskelijat

Lapin yliopisto on sivistyslaitos kuten muutkin maamme korkeakoulut. Yliopistot edustavat maamme huippulaatuisen koulutusjärjestelmämme ylintä tasoa. Vaikka Suomen yliopistoista harva yltää kyseenalaisin kriteerein arvotettaville kansainvälisille listauksille, puhumattakaan urheilutermein ilmaistuna pistesijoille, on syytä muistaa arvostaa omia opinahjojamme. Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu kokeilu lukukausimaksuista EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Ylioppilaskuntaliike pyrki vaikuttamaan lukukausimaksuja vastaan ja kirjausta voidaankin näin ollen pitää torjuntavoittona. Kiitokset ansaitsee asian tiimoilta myös rehtorimme Mauri Ylä-Kotola, joka oli myötävaikuttamassa opiskelijoille paremman linjauksen puolesta. Myös Helsingin yliopiston kansleri Kari Raivio on, ainakin omasta mielestään, parantamassa opiskelijoiden asemaa. Hän on ehtinyt useaan otteeseen vaatimaan lukukausimaksuja myös suomalaisille opiskelijoille. Tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että suurimmalla osa yliopisto-opiskelijoista on korkeasti koulutetut vanhemmat. Raivion perustelut tasa-arvoistavista lukukausimaksuista voi jokainen järkevästi ajatteleva jättää omaan arvoonsa. Suomen kokoisella kansakunnalla ei ole varaa elitistiseen yliopistojärjestelmään, vaan kaikille on taattava mahdollisuus yliopisto-opintoihin. Kysymys ei ole pelkästään tasa-arvosta, vaan myös kansallisesta kilpailukyvystä. Jo nyt lehtien sivuilla kirjoitetaan, kuinka tulevaisuudessa tullaan kilpailemaan globaalisti kehitysmaiden nuorista lahjakkuuksista. Ehkä taas ollaan menossa merta edemmäs kalaan, jos oman maamme huippulaatuinen koulutusjärjestelmän laadukkaat tulokset jätetään hyödyntämättä.

Korkeakoulujen välinen yhteistyö on tärkeää varsinkin Rovaniemellä, jossa korkeakoulujen alueellinen rooli korostuu. Kuitenkin on muistettava mihin pyritään. Yhteistyö sinällään ei ole itseisarvo, vaan sen pitää pystyä tuottamaan laadukkaampaa ja kaikkia hyödyttävää tulosta. Opetusministeri Sari Sarkomaa linjasi kesällä antamassaan haastattelussa duaalimallin tärkeydestä. Opetusministerin mielestä nykyään on jo esiintynyt jo joitakin opintomallipolkuja, jotka eivät ole hallitusohjelmastakin löytyvän duaalimallin mukaisia. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan mielestä duaalimallista on pidettävä kiinni tulevaisuudessakin. Tämä ei kuitenkaan ole esteenä yhteistyölle, vaan mahdollisuus. Korkeakoulujärjestelmää pitää kehittää kansallisesti kokonaisuutena, unohtamatta silti alueellisia tarpeita.

Yhteistyötä tehdään Rovaniemellä monella tasolla. Tässä hyvänä esimerkkinä toimii Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Camoksen yhteinen kunnallispoliittinen ohjelma, joka valmistuu kuluvan syksyn aikana. Ohjelmassa tarkastellaan opiskelijoille tärkeitä arjen asioita ja esitetään kehittämisideoita. Lapin yliopiston ylioppilaskunta tekee yhteistyötä kaikkien lappilaisten opiskelijakuntien ja oppilaskuntien kanssa. Eniten resursseja omaavana meillä on velvollisuus toimia tulenkantajana pohjoisen opiskelijoiden edunvalvojana. Suuret yhteiset voimanponnistukset esimerkiksi opintorahakampanjan yhteydessä ovat oiva esimerkki opiskelijaliikkeen yhtenäisyydestä.  Opiskelijoiden tulorajat nousevat vuodenvaihteessa ja opintoraha syksyllä 2008. Tavoite saavutettiin, mutta tämä ei tarkoita työn loppumista. Korotuksilla saatiin nostettua jo pahasti jälkeenjääneitä tukimuotoja lähemmäs oikeaa tasoa. Tulevaisuuden haasteena onkin saada opintoraha ja asumislisä sidotuksi esimerkiksi elinkustannusindeksiin. Asia tuntuu olevan kuitenkin jonkinlainen tabu päättäjille eikä asiasta juurikaan uskalleta puhua. Toivottavasti vastavalitut kansanedustajat uskaltavat ottaa asian esille ja myötävaikuttaa opiskelijan paremman huomisen puolesta.

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan toimisto on sijainnut nyt hieman yli vuoden kampusalueen välittömässä läheisyydessä, vain kivenheiton päässä yliopistosta. Vuoden aikana ylioppilaskunnan ja yliopiston vuorovaikutus ja yhteydenpito on helpottunut huomattavasti. Opiskelijoiden ja henkilökunnan päivittäinen asiointi ylioppilaskunnan toimistolla on mutkatonta ja sitä kautta yhteydenpito on parantunut. Tästä hyötyvät kaikki osapuolet. Haluankin kiittää rehtori Mauri Ylä-Kotolaa kuluneesta vuodesta, jonka hän on viettänyt Lapin yliopiston peräsimessä. Hänellä on ollut suuret saappaat, kokoa Esko täytettävänään, mutta hän on suoriutunut vaativassa tehtävässään loistavasti.  Haluan myös toivottaa kaikki uudet opiskelijat tervetulleiksi Lapin yliopistoon. Uskon, että ette tule katumaan päätöstänne. Tehkäämme yhdessä tästä lukuvuodesta ikimuistoinen kokemus ahkeroiden, vapaa-aikaa unohtamatta. Kiitos!