Pohjoismainen rikosoikeuden seminaari 23.-25.3.2007

Oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto, Rovaniemi

Pohjoismaiset rikosoikeuden professorit, tutkijat ja jatko-opiskelijat ovat kokoontuneet vuodesta 1997 yhteiseen seminaariin. Kokoontumisen tarkoituksena on vaihtaa ajankohtaisia tutkimusideoita sekä keskustella tuomioistuinkäytännöistä ja lainsäädännön muutoksista. Tarkoituksena on myös ohjata nuoria tutkijoita. Nyt on Suomen vuoro järjestää kokoontuminen ja ensimmäisen kerran Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta hoitaa kokousjärjestelyt. Tämä workshop on tieteellinen tapahtuma, joka vuosittain kokoaa pohjoismaiset rikosoikeustutkijat yhteen, joten kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita. 

Nähdään Rovaniemellä!