Sosiaalityön tutkimuksen päivien työryhmät

Sosiaalityön tutkimuksen päivillä kokoontuu 13 työryhmää torstaina ja/tai perjantaina.Työryhmien abstraktit ovat sivun alareunassa liitetiedostoina. Järjestäjät eivät kopioi työryhmien abstrakteja, vaan ne on tulostettava itse.

 

IX Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät

”Sosiaalityön tulevaisuuden suunta?”

TYÖRYHMIEN OHJELMA 15.—16.2.2007

 

1 Informaatioteknologia sosiaalityössä — mahdollisuuksia ja haasteita

vetäjät lehtori Jukka Sankala ja lehtori Marja Salo-Laaka, LaY

Torstai 15.2 klo 15.00—17.00, paikka LS 9

15.00 Aloitus

15.05—15.35 ”Tiedonhallinnan tutkimuksen ulottuvuuksia sosiaalityössä” lehtori Sirpa Kuusisto-Niemi, Kuopion yliopisto

15.35—16.05 ”Semanttisen tietämyksenhallinnan mahdollisuudet sosiaalityön tiedonmuodostuksessa” erikoissuunnittelija Antero Lehmuskoski, Stakes

16.05—16.30 ”Informaatioteknologian käyttömahdollisuudet ja haasteet sosiaalipäivystystyössä” sosiaalityön opiskelijat Leena Iisakkila ja Pia Sipilä, Lapin yliopisto

16.30—17.00 ”Kohti yhtenäisiä sosiaalihuollon kirjaamistietoja- lastensuojelun  tietomäärittely Sosiaalialan  tietoteknologiahankkeessa” Anna Väinälä

Perjantai 16.2 klo 9.00—11.00, paikka LS 9

9.00—9.30 ”Asiantuntija kysyy asiantuntijalta — Sosiaaliportin valtakunnallinen konsultointipalvelu ohjausjärjestelmän muutoksen ilmentäjänä” erikoissuunnittelijat Hanna Heikkonen ja Tero Meltti, Stakes

9.30—10.00 ”Hallinnointi ja teknologiat mielenterveystyössä” tutkija Sirpa Saario, Tampereen yliopisto

10.00-10.20 ’’Sosiaalityö ja informaatioteknologia’’ sosiaalityön opiskelijat Maija-Liisa Pohto ja Auli Äijälä- Ojala , Lapin yliopisto

10.20-10.50 ”Teknologisoituvan sosiaalialan kolme tulevaisuutta” erikoissuunnittelija Tero Meltti & projektipäällikkö Jarmo Kärki, Stakes

10.50-11.00 Loppusanat

 

2 Sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimus

vetäjä professori Marja Vaarama, LaY

Torstai 15.2 klo 15.00—17.00, paikka LS12 ja LS13

15.00 ”Tervetuloa”, professori marja Vaarama, LaY

15.05 ”Vaikuttavuutta vs. syvyyttä sosiaalityön tutkimuksen tavoitteeksi?”, dosentti Riitta Haverinen, Stakes

15.45 ”Mikä on sosiaalityössä vaikuttavaa ja tuloksellista?” tutkija-sosiaalityöntekijä Tarja Kemppainen ja professori (ma.) / kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, LaY/ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

16.25 ”Kuntoutusintervention vaikutus ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatuun ‑tutkimussuunnitelma” professori Marja Vaarama ja yht.yo. Tea Teppo, LaY

17.00 Päätös

Perjantai 16.2. klo 9.00—11.00 LS 16

9.00 ”Vaikuttavuuden monitieteinen arviointi hyvinvoinnin tuotanto –näkökulmasta  esimerkkinä eurooppalainen Care Keys –projekti (vanhusten palvelut)”, professori Marja Vaarama, LaY

  • Yhteinen keskustelu näkökulman soveltamismahdollisuuksista sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimukseen

11.00 Päätös

 

3 Sensitiiviset aiheet ja lähestymistavat sosiaalityön tutkimuksessa

vetäjät: lehtori Sanna Väyrynen ja tutkijatohtori Merja Laitinen, LaY

Torstai 15.2.2007 klo 15.00—17.00, paikka LS 7

15.00—15.15 Tervetuloa!

15.15—15.50 ”Sosiaalityö tiedeyhteisössä — kulttuuriset käsitykset, kokemukset ja tunteet” professori Hannele Forsberg, Tampereen yliopisto 

15.50—16.25 ”Sensitiivisen tutkimuksen eettiset haasteet” KT, luokanopettaja Tuula Uusitalo

16.25—17.00 ”Virallinen, tosi ja tuntematon — lastensuojelutiedon sensitiivisyys” erikoistutkija Tarja Heino, Stakes & professori Tarja Pösö, Tampereen yliopisto & yliassistentti Aino Ritala-Koskinen, Tampereen yliopisto

Perjantai 16.2 klo 9.00—11.00, paikka LS 7

9.00—9.30 ”Udmurtialaisessa kriisikeskuksessa parisuhdeväkivaltaa tutkimassa” VTM Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto

9.30—10.00 ”Nuorena vieraan kulttuurin laidalla” tutkija Heli Niemi, Lapin yliopisto

10.00—10.30 ”Lastenkotityön ja siitä kertomisen sensitiivisyys” sosiaalityön jatko-opiskelija Riitta Laakso, Tampereen yliopisto

10.30—11.00 ”Lastensuojelulaitosten rajoittamis- ja eristämiskäytännöt tutkimuskohteena” tohtorikoulutettava Susanna Hoikkala, Helsingin yliopisto

 

4 Kokemuksen tutkiminen

vetäjä: professori Juha Perttula, LaY

Torstai 15.2.2007 klo 15.00—17.00, paikka Fellman-sali

15.00—15.10 Johdattelu professori Juha Perttula, Lapin yliopisto

15.10—15.45 ”Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työelämäkokemukset ja kokemusten muuttuminen” Marja Katisko, Helsingin yliopisto

15.45—16.20 ”Naisten kokemuksia työkyvyttömyyseläkkeen hylkäyksestä” Minna Loikkanen, Kuopion yliopisto

16.20—17.00 ”Vähävaraisten yksinhuoltajaäitien kokemus arjesta” Suvi Krok, Tampereen yliopisto

Perjantai 16.2.2007 klo 9.00—11.00, paikka LS10

9.00—9.40 ”Lapsiperheiden kokemuksia eron jälkeisen arjen järjestämisestä” Leena Santala, Turun yliopisto

9.40—10.20 ”Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta” Marianna Reinikainen, Helsingin yliopisto & Tarja Heino, Stakes

10.20—11.00 ”Lasten kokemusten tutkimisen metodologisia haasteita” Susanna Helavirta, Tampereen yliopisto

5 Asiakas sosiaalityön kehittäjänä ja arvioijana

vetäjät: kehittämispäällikkö Asta Niskala ja sosiaalityöntekijä Kati-Aikio-Mustonen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Ryhmä kokoontuu vain torstaina 15.2. klo 15.00—17.00, paikka ss22 ja ss23

15.00—15.40 ”Saako sosiaalityön asiakas oikeutta — Sosiaalityön asiakkaan ja palvelujärjestelmän kohtaamat kynnykset” Yliopettaja Tuija Nummela, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

15.40—16.20 ”Työttömiä ja tukijoita osallistava syrjäytymisen ehkäisyn kehittäminen” Projektitutkija Erkki Saari, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

16.20—17.00 ”Maaseutusosiaalityön toimintaprosessin mallintaminen yhteisenä tutkimus- ja kehittämistoimintana” Kehittäjä-asiakas Jari Eero, Sodankylän kunta ja Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Kati Aikio- Mustonen, Sodankylän kunta/ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Kehittämispäällikkö Asta Niskala, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

 

6 Rikoksista rangaistut ja sosiaalityö

vetäjä: erityisasiantuntija Vuokko Karsikas, Rikosseuraamusvirasto

Ryhmä kokoontuu vain torstaina 15.2. klo 15.00—17.00, paikka LS4

15.00—15.30 ”Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskunnan ja valtion risteyksessä” toimitusjohtaja, YTL Lasse Rautniemi, Pikasssos Oy, Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa

15.30—16.00 ”Asiakas-työntekijäsuhteen dialoginen arviointi ja kehittäminen kriminaalihuollossa” kehittäjä-sosiaalityöntekijä Minna-Kaisa Järvinen, Pikassos Oy, Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa

16.00—16.30 ”Sosiaalityö vankilassa” Sosiaalityöntekijä Sinikka Makkonen, Kuopion vankila

16.30—17.00 ”Sosiaalityö, vankila, äidit ja lapset: lasten organisatorinen näkymättömyys” tutkija Rosi Enroos, Tampereen yliopisto

 

7 Kuntoutus

vetäjä: lehtori Marjo-Riitta Mattus, LaY

Ryhmä kokoontuu vain torstaina 15.2. klo 15.00—17.00, paikka F1027 (Mauri-Sali)

15.00—15.30 ”Vanhemmuustyylit sekä nuorten identiteetti ja marginaalisuus toimintakyvyn käsitteen kautta tarkasteltuna” assistentti Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto

15.30—16.00 ”Asiakaslähtöisyys iäkkään mielenterveyskuntoutujan tukemisessa” tutkijaTiina Notko, Lapin yliopisto

16.00—16.30 ”Ammatillisten kuntoutussuunnitelmien toteutumisen haasteet” tutkija Jari Lindh, Lapin yliopisto

16.30—17.00 ”Haastattelu interventiivisenä tutkimusmenetelmänä” lehtori Marjo-Riitta Mattus, Lapin yliopisto

 

8 Sosiaalityö ja organisaatiot tänään

vetäjät: professori Ilmari Rostila, TaY ja professori Mikko Mäntysaari, JY

Torstai 15.2. klo 15.00—17.00, paikka F4017

15.00—15.30 ”Organisaatioiden tutkimus sosiaalityössä – nouseva teema?” professori Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto ja professori Ilmari Rostila, Tampereen yliopisto

15.30—16.15 "Palvelukseen halutaan sosionomi (amk), sosionomi (ylempi amk) tai vastaava sosiaalialan ammattilainen...." yliopettaja Leena Viinamäki, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Jaana Ilmasti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

16.15—17.00 ”Asianajon erilaiset muodot ja suhde muihin palvelujärjestelmiin asunnottomien naisten tukipisteen työssä” professori Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto

Perjantai 16.2.2007 klo 9.00—11.00, paikka LS21

9.00—9.45 ”Työssä pysymiseen ja työstä lähtemiseen vaikuttavat yksilölliset, työperäiset ja organisatoriset tekijät lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden parissa” Kari Matela

9.45—10.30 ”Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä muuttuneessa sosiaalipalvelujärjestelmässä” Merja Etholen-Rönnberg

10.30—11.00 Loppukeskustelu

 

9 Lapsi- ja nuorisosiaalityön tulevaisuuden kysymykset

vetäjät professori Maritta Törrönen, HY ja professori Riitta Vornanen, KuY

Torstai 15.2. klo 15.00—17.00, paikka F4014/F4015

15.00—16.00 ”Arkipäivät perheleiri – Perheille tarjottu palvelu” Lapin yliopiston jatko-opiskelija, Tallinnan teknisen yliopiston lehtori Anu Leppiman

16.00—17.00 ”Lähiötyö lapsiperheiden arjen tukena” Sosiaalityön assistentti Anne-Mari Röpelinen, Kuopion yliopisto

Perjantai 16.2.2007 klo 9.00—11.00, paikka LS6

9.00—10.00 ”Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili” kehittämispäällikkö Anna-Liisa Koisti-Auer, Pesäpuu ry

10.00—11.00 ”Asiantuntijuuden kehittyminen lapsi- ja nuorisososiaalityössä” tutkijakoulutettava Maria Tapola-Haapala, Helsingin yliopisto

10 Päihteet sosiaalityön tutkimuksessa

vetäjä: yliassistentti Tarja Orjasniemi, LaY

Torstai 15.2. klo 15.00—17.00, paikka ss6

15.00 – 15.45 Päihdetyöntekijä Amira Basnaief:

Toimivia käytäntöjä kaksoisdiagnoosipotilaiden avokuntoutukseen – Miepä -kuntoutus

Nuorten Ystävät ry:n ja Oulun Diakonissalaitoksen yhteishanke 2003-2009

Toiminnanjohtaja Juha Fränti: kommenttipuheenvuoro

15.45–16.30 Sosiaalityöntekijä Riitta Hakala (Kemi):

I) Tornionlaakson Suojapirtti ry:n päihdekuntoutumismalli

Elämäntarina-projekti 2004–2006

II) Länsi-pohjan Sateenkaari- erityispalvelujen turvaaminen yhteistyössä

16.30–17.15 Sosiaalityöntekijä Susan Simola (HUS):

Teamwork and networking as tools to aid HIV- infected drug injecting patients find coping strategies according to their life styles -idea paperi /Ammatillinen lisensiaatintutkimus

Perjantai 16.2.2007 klo 9.00—11.00, paikka ss6

9.00–9.45 Alkoholitarkastaja Satu Hoikka (LLH) ja suunnittelija Maria Martin (LLH/Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus):

Kunnan avainpäihdeindikaattorit - työväline kunnille päihdeasioiden puheeksiottamisen tueksi

9.45–10.30 Sinikka Suorsa (Lapin Ensi- ja turvakoti):

Kokemuksia päihteitä käyttäneiden vauvaperheiden kuntoutuksesta

klo 10.30–11.15 Yht. yo Ritva Koskinen (Sosiaalityön laitos):

Rovaniemen kaupungin päihdestrategia: uusi kaupunki – uudet haasteet?

 

11 Yhteisöt ja sosiaalityö

vetäjät: professori Irene Roivainen sekä tutkija Riikka Korkiamäki, Tay

Torstai 15.2. klo 15.00—17.00, paikka 117 Erityisopetus

15.00—15.30 ”Lapset ja nuoret arkista osallisuutta tuottamassa” tutkija Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

15.30—16.00 ”Seurakuntadiakonia viimesijaisen sosiaaliturvan ja yhteisöjen paikkaajana” tutkija Elina Juntunen, Helsingin yliopisto

16.00—16.30 ”Uusyhteisöjen ja monikulttuuristen ryhmien haasteet sosiaalityölle” jatko-opiskelija Päivi Talvinen, Turun yliopisto

16.30—17.00 ”Yhteisöllisyys osana tutkivaa ja arvioivaa työotetta” erityissuunnittelija Hanna Heinonen, SOCCA- pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Perjantai 16.2.2007 klo 9.00—11.00, paikka 117 Erityisopetus

9.00—9.20 ”Kerrostalonaapurusto yhteisöllisyyden kokemuksena” tutkija Suvi Krok, Tampereen yliopisto

9.20—9.40 ”Yhteisöt sosiaalityön menetelmänä” sosiaalityöntekijä Jukka Vinnurva, Tampereen kaupunki

9.40—10.00  ”Kirjoittamalla yhdyskuntatyötä jäsentämässä” yhteisötyöntekijä Jaana Pylkkänen ja yhdyskuntatyöntekijä Seija Välimäki-Adie, Helsingin kaupunki

10.00—10.20 ”Yhdyskuntatyö pohjoismaissa” universitetslektor Päivi Turunen, Högskolan Dalarna

10.20—11.00 ”Katoaako yhdyskuntatyö Suomesta?” professori Irene Roivainen, Tampereen yliopisto

12 Vapaaehtoistoimijat ja vertaistuki auttamisessa

vetäjä: professori Liisa Hokkanen, LaY

Ryhmä kokoontuu vain torstaina 15.2. klo 15.00—17.00, paikka ss4

15.00
”Avauspuheenvuoro: Vapaaehtoisuus ja vertaisuus; havaintoja ja kysymyksiä”

professori (ma.)Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto

”Vertaisuus eroauttamisessa” tutkija, VTT Aino Kääriäinen, Kuopion yliopisto

”Naistyön tuottama osallisuus sosiaalityön käytännöissä” jatko-opiskelija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto

 

13 Vanhuus ja sosiaalityö

vetäjät: professori Marjaana Seppänen, HY ja akatemiatutkija Teppo Kröger, JY

Torstai 15.2. klo 15.00—17.00, paikka LS8

15.00—15.30 ”Työryhmän avaus” akatemiatutkija Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto

15.30—16.00 ”Gerontologisen sosiaalityön muotoutuminen: kansainvälisiä ja kansallisia kehityslinjoja” emeritus professori Simo Koskinen, Lapin yliopisto

16.00–16.30 ”Vanhussosiaalityön menetelmät” projektisuunnittelija Susanna Kaisla, SOCCA- pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

16.30–17.00 ”Sosiaalinen vanhusksen moniammatillisessa kuntoutuksessa” YTL Riitta-Liisa Kinni, Kuopion kaupunki

Perjantai 16.2.2007 klo 9.00—11.00, paikka LS8

9.00–9.30 ”Yhteisvastuu ja yhteiskunnan vastuu vanhusten hoivapalveluiden järjestämisessä” projektikoordinaattori Kirsi Kuusinen-James, HY/Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

9.30–10.00 ”Vanhusten kotisiivous – hoivaa vai palvelua?” Tutkija Tanja Kuronen, HY/Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

10.00–10.30 ”Sosiaalista pääomaa pienen maalaispitäjän eläkeläisparlamentista ja purumummojen kohtaamisista” vanhustyönjohtaja Aili Nuorala, Alavieskan kunta

10.30–11.00 ”Loppusanat” professori Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto