PUHUJAT JA ALUSTAJAT

Karen Brady, University of Liverpool
Karen Brady joined the Alumni Relations team at the University of Liverpool in 2006, following four years in business development in the corporate sector.

As Head of Alumni Relations, Karen is responsible for implementing and managing the alumni relations strategy for the University, including events, communications, services and benefits, as well as the University’s Annual Giving Campaign. 

 

Recent key initiatives have been the retrieval of 60,000 ’lost’ alumni records, the development of international networks and launch of the University’s online alumni community.

Karen is a graduate of Durham University, and is currently working towards the UK Institute of Fundraising Certificate in Fundraising Management.

The presentation covers the Alumni Relations in a strategic context, collaborative thinking and approaches (internal and external), examples of successful projects in the UK Measuring success - how and why? Crystal ball gazing - the future of Alumni Relations!


Anna Mundell, Iain More Associates
Anna’s development career began in 1988 at Cornell University, USA where, over her six year tenure, her responsibilities ranged from reunion and annual fundraising, volunteer identification, recruitment and training, research and regional campaign management. Anna was involved in the University’s successful $1.25 billion campaign which surpassed its goal and prepared the ground for the current $4 billion effort, to be concluded in 2010. 

 

Between 1994 and 1997 Anna was an independent consultant for Bocconi University in Milan, successfully establishing a corporate relations office, a corporate partnership programme generating approximately €700,000 per year in unrestricted funds, and the University’s first Advisory Council of 50 senior executive alumni. Her involvement with the University continues as Bocconi has launched a €100 million campaign to be completed by 2015.

Anna joined Iain More Associates in 1997 and has worked with a variety of not-for-profit organisations both in the UK and in continental Europe, especially in Finland with Helsinki School of Economics on partnership and fundraising programmes.
 
Anna is a member of ASSIF - the Italian Association of Fundraisers - and was a member of the Association’s working group that defined the first fundraising code of ethics in Italy. She has participated in an Expert Group set up by the European Community to study the impact of philanthropic giving in European universities. She has published two articles for the Association of European Universities (CRE) on the importance of income generation in higher education and also published an essay in the EWMD’s newsletter - the European Women’s Management International Development Network - on the importance and impact of women’s leadership in philanthropy. Anna is a regular speaker at industry events, recently presenting on "Effective Communication in Development" at the annual EUPRIO conference.

The Presentation will cover the following topics:
Why engage in fundraising?
The critical factors to make it a success
Where does one start from?
Different types of fundraising - one does not fit all!
Different fundraising audiences: where to focus?
Why do people give?
Alumni relations and development: match making at its best
The three most important lessons to start with enthusiasm and confidence


Anders Lindholm-Ahlefelt, projektipäällikkö, EventForum Finland
Anders on työskennellyt pitkään ravintola- ja juoma-alalla mutta viimeiset viitisen vuotta on kulunut enimmäkseen kansainvälisen ja kansallisen logistiikan parissa. Anders toimii nykyään projektipäällikkönä Oy EventForum Ab:lla ja vastaa siten erilaisten ja erikokoisten yritystilaisuuksien ideoinnista, myynnistä ja johtamisesta.

Alumnitapahtuman järjestäminen - Tervetuloa kuulemaan mitä kannattaa ottaa huomioon kun olet järjestämässä tapahtumia ja miten saat osallistujat syttymään teemallesi.

 

Susanna Ritala, alumnikoordinaattori, Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE)
Susanna on valtakunnallisen ohjausryhmän puheenjohtaja. Helsingin kauppakorkeakoulun alumnikoordinaattorina ja alumnina hän on uudistanut toiminnan vision ja mission ja organisoi HSE:n perinteikästä ja aktiivista käytännön alumnitoimintaa. Hänen esitykseensä on kerätty vinkkejä ja ehdotuksia käytännön toiminnasta monelta eri yliopistolta ja odotamme vilkasta keskustelua esimerkkejä myös osallistujilta. Workshopissa esitellään myös Helsingin Yliopiston toteuttamaa alumnien profilointia ja palvelujen kohdentamista.


Julia Perä, toiminnanjohtaja, Stadian alumnit ry
Julia on toiminut Stadian alumnien toiminnanjohtajana vuodesta 2006 alkaen. Hän on ollut mukana käynnistämässä Helsingin ammattikorkeakoulun alumnitoimintaa vuonna 2001 sekä on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2003.

Useassa korkeakoulussa alumnitoimintaa hoidetaan yhdistyspohjaisena. Workshop keskittyy tuomaan esille yhdistyspohjaisen alumnitoiminnan vahvuuksia, heikkouksia sekä mahdollisuuksia. Lisäksi esityksessä keskustellaan alumniyhdistyksissä toimivien vapaaehtoisten, kuten hallituksen jäsenten, mentoreiden ja luennoitsijoiden toiminnan ohjaamiseen liittyvistä erityispiirteistä.

Teemu Hentunen, toiminnanjohtaja, Helsingin yliopiston alumniyhdistys ry
Teemu Hentunen on toiminut Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen asiamiehenä vuonna 2007. Nyt hän palaa yhdistyksen toiminnanjohtajaksi toukokuusta alkaen.

Laura Kopu, alumni- ja sidosryhmäkoordinaattori, Turun yliopisto
Laura Kopu on toiminut Turun yliopiston alumnitoiminnan ja sidosryhmäsuhteiden koordinaattorina toukokuusta 2007. Viimeisen vuoden aikana Lauraa on työllistänyt erityisesti ulkomaalaisten opiskelijoiden mentorointiohjelman suunnittelu ja alumnitoiminnan kehittäminen laatutyön välineeksi. Laura on Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kasvatti ja on ennen siirtymistään alumni- ja sidosryhmätoiminnan pariin työskennellyt kansainvälisten asioiden suunnittelijana ja tutkijakoulukoordinaattorina Turun yliopistossa sekä koulutussuunnittelijana Sibelius-Akatemiassa.

Yhä useampi alumni työllistyy muualla kuin opiskelukaupungissaan. Erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yliopistoissa alumnitoiminnan yksi suuria haasteita onkin opiskelukaupungistaan muualle muuttaneiden alumnien sitouttaminen ja aktivoiminen. Etäisyys vaikeuttaa tapahtumiin osallistumista ja monet ulkopaikkakuntalaiset alumnit kokevat, että etäisyyden myötä yhteys kotiyliopistoon katkeaa tai ainakin vaikeutuu. Tässä workshopissa jaetaan kokemuksia ja keskustellaan erilaisista tavoista palvella, aktivoida ja sitouttaa ulkopaikkakuntalaisia alumneja.

Rauno Korhonen, OTT, VT. Vsn. oikeusinformatiikan professori, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta


Mikael Wänskä, toiminnanjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulun alumnit ry
Varsinaisena päivätyönään Mikael toimii Wäkipyörä henkilöstöpalvelujen toimialapäällikkönä, työllistäen korkeakouluopiskelijoita koulutusta vastaaviin ja tukeviin työtehtäviin. Vuosina 1999 - 2002 hän toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtajana ollen mukana käynnistämässä mm. paikallista alumnitoimintaa, vuosina 2002 - 2007 hän toimi Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnanjohtajana. Tamkissa alumnitoiminta käynnistettiin syksyllä 2006 opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun tukemana. Alumnitoiminta linkittyy vahvasti yhteisöpedagogiksi opiskelleen Mikaelin nykyiseen ja aiempiin tehtäviin opiskelijajärjestötoiminnan piirissä.


Ulla Kaltiala, alumnikoordinaattori, tiedottaja, Kuopion yliopisto.
Kuopion yliopiston viestintäosastolla työskentelevä Ulla sai vastuulleen yliopiston alumnitoiminnan käynnistämisen runsas vuosi sitten. Toiminnan alkuvaiheessa on panostettu tiedonkeruuseen siitä, mitä alumnit ja yliopistolaiset odottavat alumnitoiminnalta, alumniverkoston jäsenrekisterin, nettisivujen ja uutiskirjeen rakentamiseen, yliopiston yhteiseen alumnitapahtumaan ja alumnitoiminnan markkinointiin yliopiston sisällä muun muassa työelämäyhteyksien vahvistamiseksi. Ullalla on toimittajan koulutus Tampereelta, mutta hän on lisäksi terveystieteiden maisteri Kuopion yliopistosta. Hän on myös valtakunnallisen alumnitoiminnan ohjausryhmän jäsen. Ulla kertoo alustuksessaan, miten alumnitoiminta polkaistiin käyntiin Kuopiossa ja mitä opittiin ensimmäisestä vuodesta.


Taija Remus-Lehtinen, alumnikoordinaattori, Tampereen yliopiston Alumni ry
Taija on työskennellyt Tampereen yliopiston Alumni ry:ssä vuodesta 2000. Sitä ennen hän työskenteli pari vuotta Muotoiluinstituutin täydennyskoulutusosastolla koulutussuunnittelijana Lahden ammattikorkeakoulussa. Taija on opiskellut Tampereen yliopistossa kasvatustieteen maisteriksi, pääaineena aikuiskasvatus. Taijan viimeisin suurempi projekti on Alumnin sivuston ja samalla myös alumnien verkostosivuston ja jäsenrekisterin uudistaminen maaliskuussa 2008.

Tampereen yliopiston Alumni ry:n uudistettu sivusto on toteutettu nykyaikaisimmilla markkinoilla käytettävissä olevilla sekä kaupallisilla että avoimeen lähdekoodiin perustuvilla tekniikoilla. Tämä tekee siitä modulaarisesti laajentuvan, skaalautuvan mutta samalla kustannustehokkaan ratkaisun alumniyhdistyksen tarpeisiin. Samaan sivustokokonaisuuteen on koottu sekä viestinnällinen että vain rekisteröityneille käyttäjille suunnattu verkostosivusto. Ratkaisun avulla voidaan sisältöä kohdentaa helposti eri rooleissa oleville käyttäjille kuten vain rekisteröityneille käyttäjille, jäsenille tai yhdistyksen hallitukselle. Viestinnällisellä sivustolla alumnin ylläpitäjä voi tiedottaa eri aihealueisiin kuuluvista ajankohtaisista uutisista, tapahtumanhallinnan avulla tiedottaa tapahtumista ja hallinnoida sähköisen asioinnin avulla ilmoittautumisia niihin, uutiskirjeiden avulla hoitaa viestintä käyttäjien sähköpostiin tai vastaanottaa alumnituotteiden tilauksia verkon kautta. Myös laskujen hallinnointi kuten esimerkiksi jäsenmaksujen lähettäminen onnistuu sivuston kautta. Verkostosivuston toiminnallisuuksiin kuuluvat mm. omien tietojen ylläpito, alumnien haku niin tapahtumista että henkilötiedoista, omien kontaktien ylläpito, postilaatikko viestintää varten sekä keskustelualueet. Erityisesti sivuston käyttöraportointiin on panostettu - sivuston ylläpitäjällä on jatkuvasti päivittyvät ja hyvin yksityiskohtaiset tiedot käytettävissään sivuston kävijämääristä, sijainnista ja heidän kiinnostuksensa kohteista.


Eveliina Olsson, projektipäällikkö, Helsingin kauppakorkeakoulu
Eveliina Olsson on työskennellyt Helsingin kauppakorkeakoulussa tiedottajana ja projektipäällikkönä vuodesta 2007 alkaen. Tällä hetkellä hän vastaa HSE:n verkkoviestinnästä ja sen kehitysprojekteista.  Eveliina on toiminut toimittajana ja tiedottajana sekä erilaisissa verkkoviestinnän kehityshankkeissa usean vuoden ajan.

Eveliinan vetämässä workshopissa käsitellään sidosryhmäviestintää erityisesti verkkoviestinnän näkökulmasta ja pohditaan, millaista viestintää ja palveluita alumneille tulisi tarjota.  

Eveliina Olsson on Lapin yliopiston alumni.


Paula Salonen, projektipäällikkö, Keski-pohjanmaan AMK
Paula Salonen toimii INTO- hankkeen projektipäällikkönä. INTO-verkoston tarkoituksena on kehittää ja tukea työelämäläheistä oppimista ammattikorkeakouluissa.
 
Verkostossa pyritään lähentämään ammattikorkeakouluja ja työelämää, kehittämään opiskelijoiden työelämävalmiuksia, edistämään ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymisen laatua sekä kirkastamaan ja vahvistamaan ammattikorkeakoulujen roolia työelämässä. Hanke rakentuu neljän teemakokonaisuuden ympärille: 1) työelämäläheinen oppiminen, 2) urasuunnittelu, 3) mentorointi ja 4) työelämäyhteistyö.

Nyt Paula on vetänyt ja tehnyt uutta Euroopan rakennerahasto-hanketta "Yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen", joka koskee alumnitoiminnan kehittämistä ja juurruttamista. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa uudenlainen strateginen työelämäkumppanuus osaksi korkeakoulujen toimintaa. Siinä yksittäiset yhteydenotot ja yhteistyöprojektit pyritään liittämään laajempaan tavoitteellisen yhteistyön kokonaisuuteen. Kumppanuudessa Paula Salonen tuo esityksessään esille hankkeen syntyyn vaikuttaneet taustat sekä uusia näkemyksiä siitä, miten työelämä nähdään korkeakoulujen asiakkaana ja asiakassuhteen rakentamisessa tullaan hyödyntämään alumneja.