Talouden ja valtion suhde kriittisessä tarkastelussa (14.2.2008)

Suomen ja maailman johtavia yhteiskuntatieteilijöitä kokoontuu Rovaniemelle maaliskuun lopulla. Luvassa on uusia näkökulmia tuttuihin asioihin sekä aikamme itsestäänselvyyksien reipasta kyseenalaistamista.

Politiikan tutkijoiden ja sosiologien yhteinen konferenssi järjestetään Lapin yliopistossa 27.–29. maaliskuuta. Sen erityisteemat, politiikan tutkijoilla ”Valtion rajoilla” ja sosiologeilla ”Talouden henki”, suuntaavat huomion ajankohtaisiin ongelmiin ja keskustelunaiheisiin.

Tiede kansainvälistä, ilmiöt paikallisia
Yhteiskuntatieteilijät ovat tottuneet tarkastelemaan kriittisesti esimerkiksi talouden ja muun yhteiskunnan välistä suhdetta. Hallitsevatko meitä hengettömät asiantuntijat ja sydämettömät hedonistit, kuten saksalaisen Max Weberin kuvaamassa modernissa kapitalismissa? Onko talous kaapannut vallan, jolloin luova henki tukehtuu teräksenlujaan koteloon ja yksilöiden kohtalona on toiminnan mielen menetys?

Teemat ovat yleisiä, mutta niiden ilmenemismuodot aina paikallisia. Kansainvälisen talouden ehdoilla toimivan Stora Enson ilmoitus sellutehtaan lakkauttamisesta Kemijärvellä herättää kiivasta keskustelua yritystoiminnan pelisäännöistä, yritysten vastuusta ja yhteiskuntapolitiikan suunnasta. Yhtä hyvin suomalaisvetoisten yritysten toiminta voi kuohuttaa Saksassa tai Etelä-Amerikassa. Tapaukset synnyttävät uudenlaista poliittista aktiivisuutta ja kansalaistoimintaa, jonka ymmärtämiselle on suuri ajankohtainen tarve. Samalla ne havainnollistavat, kuinka yritykset eivät toimi irrallaan yhteiskunnasta ja miten myös talous on poliittista.

Kuka ottaa vastuun?
Valtiolla on perinteisesti ajateltu olevan kaikkia muita toimijoita suurempi vastuu pitää huolta ”omasta alueestaan”: se ei voi pakata tavaroitaan ja siirtää toimintojaan muualle. Myös valtion roolista esitetään kysymyksiä, jotka osuvat yhteiskuntatieteen ydinalueelle. Kansalaiset ja tutkijat pohtivat, olemmeko lopulta saapuneet tutun valtiokäsityksen historiallisille rajoille. Taloudellinen ja poliittinen integraatio vähentävät valtioiden merkitystä ja samalla niiden toiminta kytkeytyy yhä vahvemmin kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitoon. Jos valtio ei enää kanna sille kuuluvia perinteisiä vastuitaan, niin kantaako kukaan?

Kysymys on erityisen ajankohtainen reuna-alueilla ja marginaaleissa – siellä, missä valtiosta ei tosin ehkä koskaan tullutkaan yhtä suvereenia valtamonopolia kuin vanhan Euroopan ytimissä.

Konferenssin aikana tarkastellaan yhteiskuntien, valtioiden ja talouden suhteita erilaisten yhteiskuntatieteellisten lähestymistapojen kautta. Päivien pääalustajat Michel Wieviorka, Peter Kraus, Hans Joas, Stuart Elden, Ann Denis, Alice Abreu sekä Jarno Valkonen ja Pekka Rantanen tulevat Ranskasta, Saksasta, Britanniasta, Kanadasta, Brasiliasta ja Suomesta. He ovat tunnettuja sosiologeja ja politiikan tutkijoita.

Pääesitelmät valottavat monipuolisesti muun muassa globalisaatiota, eurooppalaisuutta, etelää ja pohjoista sekä paikkaa ja paikallisuutta. Esimerkiksi ranskalainen Wieviorka, joka on sosiologien maailmanjärjestö ISA:n puheenjohtaja, on julkaissut politiikkaan, talouteen ja kansalaistoimintaan keskittyviä maailmanlaajuisesti tunnettuja tutkimuksiaan jo yli 30 vuoden ajan.

Lisätietoja:
Antti Pakkanen
Puhelin 040 706 0634
www.ulapland.fi/sosiologipäivät2008
www.ulapland.fi/politiikantutkimuksenpäivät2008