Politiikan tutkimuksen- / Sosiologipäivät 27-29.3.2008

Perjantai 28.3.

Klo 14 Politiikan tutkimuksen tutkijakoulu (Politu) ja Sosiaalitieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma (Sovako) tarjoavat tiedepäivien osanottajille kahvit ja pientä suolaista.

Klo 14.15-15.15 Politun ja Sovakon paneelikeskustelu: ”Tutkijakoulut ja tutkijanura”

Tutkijakoulujärjestelmä alkoi vuonna 1995, jolloin keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin tutkijankoulutuksen laadun ja jatkokoulutuksen suunnitelmallisuuden lisääminen, väitöskirjatyöhön käytettävän ajan lyhentäminen ja väittelyiän alentaminen sekä kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön lisääminen. Politun ja Sovakon edustajat pohtivat paneelissa seuraavia kysymyksiä:

  • Miten tutkijakoulut nykyisin toimivat ja mikä on niiden asema ja rooli sirpaloituneessa tutkijankoulutuksessa?

  • Mitkä ovat tohtorikoulutettavan pätevyysvaatimukset: mitä pitää osata ja mitä  pitää koulutuksessa oppia?

  • Mikä on tohtorikoulutettavan asema laitoksella, entä status yhteiskunnassa? Onko hän tutkija vai opiskelija?

  • Minkälaiset uranäkymät tutkijakoulutettavalla on?

  • Mitkä ovat tutkijakoulutuksen visiot, näkymät ja kehittämistarpeet?

Paneelin keskustelijoina ovat:

Pertti Alasuutari (Professori, Sovakon johtaja)

Kaisa Hytönen (tutkijakoulutettava, Politu)

Kirsti Lempiäinen (Tutkijatohtori, YTT)

Jyri Liukko (tutkijakoulutettava, Sovako)

Heikki Paloheimo (Professori, Politun johtaja)

Paneelin puheenjohtajana toimii Tapio Häyhtiö (Politun koordinaattori)