”Valtion rajoilla - On the Verges of the State ”

Valtiotieteellinen yhdistys  järjestää 40. valtakunnalliset Politiikan tutkimuksen päivät Lapin yliopistossa Rovaniemellä 27-28.3.2008. Päivien teemana on "Valtion rajoilla -On the Verges of the State" 

Valtio on perinteisesti määritelty tilalliseksi yhteisöksi, jolla on yksinoikeus väkivallan käyttöön oman alueensa sisäpuolella. Näin on pyritty tekemään ymmärrettäväksi esimerkiksi se, että valtiot erottautuvat toisistaan tiukasti poissulkevin rajoin ja se, että ne joskus ajautuvat keskenään vakaviinkin konflikteihin. Valtioilla on myös ajateltu olevan kaikkia muita toimijoita korostuneempi vastuu pitää huolta ”omasta alueestaan”: toisin kuin esimerkiksi liikeyritykset, ne eivät voi vapaasti pakata tavaroitaan ja siirtyä toimimaan toiselle puolelle maapalloa.

Politiikan tutkijat ovat taustastaan ja koulukunnista riippumatta kysyneet, olemmeko 2000-luvun alussa tulleet yllä kuvatun kaltaisen valtion rajoille. Keskinäisriippuvainen maailmantalous ja poliittinen integraatio ovat vähentäneet kansallisvaltioiden merkitystä. Samalla valtioiden toimintalogiikka on yhä enemmän kytkeytynyt kansainväliseen taloudelliseen kilpailuun. Kriitikot kysyvät, kantaako valtio enää sille kuuluvaa alueellista poliittista vastuuta, ja jos ei, kantaako kukaan? Kysymys on erityisen ajankohtainen valtioiden reuna-alueilla ja marginaaleissa - siellä, missä valtiosta ei tosin ehkä koskaan tullutkaan yhtä suvereenia valtamonopolia kuin vanhan Euroopan ytimissä.

Päivien pääesitelmöitsijät Michel Wieviorka  (Pariisi), Peter A. Kraus  (Helsinki), Stuart Elden  (Durham) ja Ann Denis  (Ottawa) lähestyvät globalisaatiota, eurooppalaisuutta, etelää ja pohjoista sekä paikkaa ja paikallisuutta erilaisten tutkimusperinteiden kautta. Heille on yhteistä pyrkimys tarkastella politiikkaa sekä kauaskantoisten käsitteellisten muutosten että ajankohtaisten empiiristen ilmiöiden valossa.

Päivät järjestetään yhteistyössä 28.-29.3. pidettävien Sosiologipäivien kanssa. Politiikan tutkimuksen päiville on ilmoittautunut lähes 20 työryhmää, joista osa on yhteisiä Sosiologipäivien kanssa.

Tervetuloa Politiikan tutkimuksen päiville Lapin yliopistoon!

Petri Koikkalainen
Järjestelytoimikunnan  puheenjohtaja


Antti Pakkanen
Järjestelytoimikunnan sihteeri

Lapin yliopisto / valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden oppiaineet