Komparationer i tid och rum.

Arbetsgruppen samlas på 27.3. 14.30-18.00 F4061 Luentosali

Gruppen studerar komparationers metoder, problem och logik inom politikforskningen. Jämlikt sin benämning är gruppen särskilt välkomnande vad gäller bidrag som fokuserar på tids-och rumsdimensioner eller kombinationer av dessa dimensioner. Exempel på insatser på dessa områden kan vara: (1) fallstudieorienterade undersökningar där en enhet kompareras med sig själv vid olika tidpunkter; (2) undersökningar där i tid avlägsna konglomerat av generaliseringar återuppsöks och analyseras i nutida förhållanden  ("att lära av historien"); samt (3) undersökningar med uttalat politiskt-geografiska referensramar och frågeställningar. Härutöver studerar gruppen traditionellt centrala och viktiga frågor i komparativa analysuppläggningar och i det komparativa studiet överlag. Välkomna är sålunda bidrag som tar fasta på och utvärderar etablerade och andra inslag i det komparativa studiets metodarsenal; exempel härpå kan vara de statistiska teknikernas räckvidd samt den komparativa logiken i sådana närmandesätt som "most-similar-systems" och "most-different-systems". Ännu inviteras sådana empiriska bidrag till studiet av jämförande politik som belyser och problematiserar applikationer av såväl metoder som mer allmänna teoretiska förhållningssätt. Gruppen är ännu öppen för bidrag som diskuterar komparationen som kategori; i lika mån är sådana bidrag välkomna som studerar komparationens lärdomshistoria eller gör jämförelser härvidlag mellan länder. 
- Gruppens huvudsakliga arbetsspråk är svenska. Givetvis är bidrag avfattade på finska eller engelska språken jämväl välkomna. Anmälan om deltagande med eller utan föredrag riktas till någon av gruppledarna (se nedan).

Kontaktpersoner:

Dag Anckar                 Peter Söderlund             
dag.anckar@abo.fi        peter.soderlund@abo.fi                   

Deltagare jämte föredrag:

Professor emeritus Dag Anckar, Åbo Akademi;
"Microstate Democracy Revisited: Developments in Time and Space".

Docent Åsa Bengtsson, Åbo Akademi, Statsvetenskapliga institutionen;
"Political Participation in Scandinavia - A Profiler at Work".

Professor Lauri Karvonen, Åbo Akademi, Statsvetenskapliga institutionen;
 "Candidate-Centeredness and Electoral Volatility" (med Söderlund, se nedan).

Professor Jan Sundberg, Helsingfors Universitet, Institutionen för allmän statslära; "Omin voimin vai vaaliliitossa".

Pol. dr Peter Söderlund, Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, Åbo Akademi (Vasa);
"Candidate-Centeredness and Electoral Volatility" (med Karvonen, se ovan).

Sammanfattningar:

Dag Anckar:
One well-established finding in research on small state politics is that smallness reinforces popular rule and that small states are therefore more likely to be democratic than large states. The mechanisms that serve to transform smallness into democratic conduct remain, however, under-researched, and this study contributes by probing the very foundations of the belief that small size fosters democracy. For smallness really to count, small states should display a propensity for democracy at different points of time and where ever they are on the globe. If this is not the case, then, obviously, the size factor is surpassed by factors that relate to diffusion, culture or to regional circumstances rather than to smallness per se. The empirical findings suggesting that this is indeed the case, the study ends on a general discussion of circumstances that are likely to enhance or weaken the link between small size and democracy.

Åsa Bengtsson:
The venues open for political participation are multiple, ranging from turnout in elections to engagement in illegal protest actions. The character of the available modes for influence at the political arena, as well as the extent to which citizens choose to engage in different modes displays great variation. Previous research demonstrates that the Scandinavian countries appear to form an own group in the participatory landscape of Europe, in being by and large the most politically active countries (Teorell et al. 2007). The question of profiling - who is active in different kind of modes of political engagement - does, however, appear to have been overlooked in this specific context. The aim of this study is to fill this gap in the existing literature with a critically examination of what makes citizens use different kinds of tools for political influence. Data applied is from the European Social Survey from 2002/2003.

Lauri Karvonen (med Söderlund): se nedan

Jan Sundberg:sammanfattning saknas.

Peter Söderlund (med Karvonen, se ovan).
This paper represents the very first stage of a study the aim of which is to determine whether the candidate-centeredness of electoral systems has significant effects on voter volatility. Electoral volatility has been addressed in a fairly large number of empirical studies. Candidate-centeredness has received somewhat less attention, but there is a growing literature that examines variations in the role of individual candidates across electoral systems. Only to a very limited extent, however, has earlier research considered the possibility that these two phenomena might be causally related. In this study, net volatility is modeled as the dependent variable in a multivariate statistical analysis while candidate-centeredness is the independent variable of primary interest. Aggregate-level data will be utilized in an analysis of 190 national parliamentary elections held 1978-2004 in 25 advanced industrial democracies.