Henkilöstön puheenvuoro Lapin yliopiston vuosijuhla 13.3.2009

Kaarina Stark
puheenjohtaja
Lapin yliopiston ammattiosasto JHL 814 ry.


Arvoisat kutsuvieraat ja hyvät työtoverit!
On kaunis kevätpäivä  ja tulossa ovat kevään parhaat hankikelit.
On oikein hyvä päivä juhlia työpaikkamme tasavuosia.

On siis kulunut 30 vuotta Lapin yliopiston perustamisesta. Yliopistossa työskentelee vielä muutama ”alkuperäisasukas”, mistä sisukkuudesta suuret onnittelut sekä heille että itse yliopistolle. Itse tulin ”taloon” vasta 20,5 vuotta sitten aivan uuteen rakennukseen täällä Rantavitikalla. Kuopukseni aloitti peruskoulunsa sinä syksynä ja esikoiseni sai ylioppilaslakin seuraavana keväänä. Ensimmäisen päivän työmatka venähti sekä ajallisesti että matkallisesti, kun ”huitelin” ohi lähes Alakorkaloon asti, kunnes huomasin palata takaisin kaupunkiin päin. Vuonna 1988 oli vielä 100 metrin mittainen Eelinkuja tai -polku olemassa keskellä Pappilantietä. Onneksi olin varautunut hakemiseen. Vaikka olen rovaniemeläinen, ei vain ollut tullut asiaa aiemmin kirkon taakse, muuten kuin Viirinkankaan hautausmaalle.

30 vuodessa Lapin yliopistosta on kasvanut Rovaniemen kaupungin 5. suurin työnantaja. Palkansaajia yliopistolla on noin 650, joista noin 600 saa palkkansa yliopistolta ja muut mm. Lapin ylioppilaskunnalta, Fazer Amicalta, SOL palveluilta sekä Senaattikiinteistöiltä.

Meitä yliopistolaisia on moneksi, on virkamieheksi, työntekijäksi; rehtoriksi, vararehtoriksi, dekaaniksi, johtajaksi, suunnittelu- ja rahoituspäälliköksi, henkilöstöpäälliköksi, hallintopäälliköksi, kansainvälisten asiain päälliköksi, tiedeviestinnän päälliköksi, opintopäälliköksi, koulutusjohtajaksi, professoriksi, hallintosihteeriksi, dosentiksi, lehtoriksi, tutkijaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, informaatikoksi, kirjastonhoitajaksi, kirjastosihteeriksi, virastomestariksi, suunnittelijaksi, amanuenssiksi,  tuntiopettajaksi, assistentiksi, toimistosihteeriksi, opintosihteeriksi, viestintä- ja kongressisihteeriksi, koordinaattoriksi, tietopalvelusihteeriksi, tietoasiantuntijaksi, tuotantovastaavaksi, jälkikäsittelijäksi ja moneksi muuksi. Me yliopistolaiset olemme aivan mainiota väkeä.

Työhyvinvointi ja jaksaminen syntyvät työn mielekkyydestä ja työyhteisön sopuisuudesta. Työtoveri on henkilö, jonka kanssa tehdään yhdessä työtä yhteiseen tavoitteeseen pyrkien. Työtovereissa on esimiehiä ja alaisia.  Työtovereiden on hyvä tulla keskenään toimeen. Se  vaikuttaa työssä viihtymiseen ja työn tekemiseen sekä sen tuloksellisuuteen. Työtoverista ei tarvitse pitää, mutta häntä on kohdeltava kunnolla, työpaikalla on oltava ”ihmisiksi”, käyttäydyttävä hyvin toisia kohtaan. Työhyvinvoinnin kannalta epätoivottua käyttäytymistä ei tule sallia. Työnantajan ja esimiesten on puututtava heti ”huonon käytöksen” tilanteisiin. Se on työnantajan velvollisuuskin työsuojelusäännösten perusteella.

Lapin yliopiston henkilöstöjärjestöjen hyvä yhteistyö jatkuu edelleen. Yhteistyön tavoitteena on eteen tulevien asioiden valmisteleminen hallinnon kanssa siten, että henkilöstö tuntisi olevansa samassa veneessä soutamassa samaan suuntaan. Henkilöstöjärjestön tehtävä on huolehtia jäsentensä eduista eri muutostilanteissa työpaikoilla.. Avoin ja riittävä sekä ennalta ajoissa saatu oikea tieto aiotuista muutoksista auttaa hahmottamaan muutoksen kokonaisuutta ja siten antaa motivaatiota muutoksen toteuttamiseen. Tieto vähentää työntekijöiden epävarmuuden ja pelon tunteita. Lapin yliopiston strategiaa on laadittu vuoteen 2020 asti. Lapin korkeakoulukonsernia perustetaan kovalla vauhdilla. Tulevat yhteiset palvelukeskukset, kirjastot ja yhteiset koulutusyhteistyöt vaativat hyvää suunnittelua ja konkreettisia toimenpiteitä toteutuakseen. Korkeakoulukonsernin suunnittelua varten on perustettu kymmenkunta työryhmää. Yliopistolle tarvitaan uusi johtosääntö sekä henkilöstöstrategia uuden yliopistolain vuoksi. Auditointi vaatii henkilökunnalta laadukasta tietoa yliopiston laadunhallintajärjestelmästä.

Näin juhlapäivänä on terveellistä muistaa arkisen työn ratkaiseva merkitys Lapin yliopiston kehitykselle. Perustyötä on tehty ja tehdään jatkossakin joka päivä mm. opettamalla, opastamalla, hoitamalla opiskelijarekisteri ja muut opiskelijoiden opiskeluun liittyvät asiat,  kirjaamalla ja laskemalla tulevia ja lähteviä laskuja ja muita tositteita sekä kirjeitä eri ohjelmiin ja arkistoihin, hoitamalla virkamatkojen järjestelyt, painamalla ja myymällä opintomonisteet ja muut yliopiston julkaisut, lainaamalla kirjoja, huolehtimalla sisäisen ja ulkoisen postin ja muun tarvittavan tavaran kuljettamista, siivoamalla, ruokahuollolla ja kiinteistönhoidolla.

Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti useat yliopiston perustyötä tekevistä työntekijöistä opiskelevat eri tavoin täydentäen ammattitaitoaan ja osaamistaan uusilla koulutuksilla ja oppiarvoilla. Työnantajan pitää arvostaa kouluttautumista mahdollistamalla urakierto ja mahdollisuus saada vaativampia tehtäviä ja parempaa palkkaa. Uusille työntekijöille on annettava riittävä opastus tehtäviinsä; samoin kuin heille, jotka pääsevät tai joutuvat siirtymään tehtävistä toisiin. Kun uuteen korkeakoulukonserniin otetaan henkilökuntaa töihin, on tiedot tehtävien vaativuustasoista, valintaperusteista  ja -tavoista oltava selkeät ja kaikkien mahdollisten hakijoiden saatavilla.

Me tämän perustyön tekijät olemme kyllä mukana muutosten toteuttamisessa. Teemme työmme laadukkaasti ammattitaidolla. Toivomme muutosten vauhtiin jarruja, ehtiäksemme tehdä ne työt ja tehtävät, jotka on mainittu tehtäväkuvauksissamme ja jotka vaikuttavat palkkamme vaativuustasoon ja joiden suorittamisesta saamme palkkamme. Toiveissa on myös, että kun Lapin yliopisto täyttää seuraavan kerran tasavuosia on tätä palkkausjärjestelmää varten saatu resursseja, jotta järjestelmän alkuperäinen kannustavuus toteutuisi.