Työryhmä 1. Yliopistolehdet ajan hermollako?

Kari Hippi, Joensuun yliopisto
Kommenttipuheenvuoro

 • Yliopistolehdet eivät ole päivälehtiä, eivätkä voi olla siis varsinaisia uutislehtiä
   
 • Ne ilmestyvät keskimäärin noin 1 krt/kk ja kesäkuukausia lukuun ottamatta
   
 • Siitä huolimatta ne ovat mielestäni enemmän tai vähemmän ajan hermolla, koska kertovat yliopistojen ajankohtaistapahtumista myös erilaisille sidosryhmille, jotka eivät välttämättä seuraa tai pysty seuraamaan alueen sanomalehdistä kyseisen yliopiston uutisia tai eivät pääse yliopistojen verkkouutisiin
   
 • Em. sidosryhmille ne ovat tiedotuslehtiä
   
 • Omalle väelle ne ovat enemmänkin aikakauslehtiä, joista saa yleensä laajempaa informaatiota aiheista, jotka on esimerkiksi menneen kuukauden aikana kerrottu yliopiston verkkouutisissa
   
 • Lisäksi yliopistolehdissä on sellaisia human feature -juttuja tai taustajuttuja, joista yliopistoväkikin lukee ensimmäistä kertaa omasta lehdestä
   
 • Markkinoinnin ja viestinnän ammattilehti Maine (1/2009) kertoi erilaisten tiedotus- ja henkilöstölehtien olemassaolon oikeutuksista. Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen professori Leif Åberg totesi ko. jutussa, että hän on puolustanut lehtien olemassaoloa jo neljännesvuosisadan ja toteaa nyt, että "teknisesti verkkolehden tekeminen on on helpompaa kuin perinteisen printtilehden toimittaminen, painaminen ja jakelu. Suomi on kuitenkin moneen muuhun maahan verrattuna painetun viestinnän kärkimaita. Hyvätasoinen henkilöstölehti printtiversiona on itseisarvo sinänsä: lehteä voi vaivatta lukea missä vaan ja näyttää muillekin". Arvostamani proffan lausunto antaa mielestäni edelleen uskoa siihen, että henkilöstö-, tiedotus- ja sidosryhmälehdillä on edelleen nyt ja tulevaisuudessa olemassaolon oikeutus.
   
 • Joensuun yliopistossa ilmestyi 22 vuotta tiedotuslehti, jonka nimi oli Sanansaattaja Joensuun yliopistosta, Joensuun yliopiston tiedotuslehti
   
 • Nimi aiheutti jatkuvasti sekaannusta Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen pää-äänenkannattaja, kristillisen Sanansaattaja-lehden kanssa
   
 • Kun tulin yliopistolle, ilmoitin ensi töikseni, että lehden nimi on muutettava ja ulkoasu sekä taitto uusittava ja sisältöä kevennettävä
   
 • Tietty ryhmittymä oli kuitenkin muutosvastarintainen - niin rakastuneita he olivat lehteen ja kysyttiin, että miksi muuttaa lehteä, kun se on iät ja ajat ollut tällainen
   
 • Vasta vuonna 2005 saatiin aikaiseksi päätös lehtiuudistuksesta, joka päätettiin panna toimeen vuoden 2006 alusta eli samaan aikaan, kun minusta tuli sen päätoimittaja
   
 • Vuoden 2005 syksy oli lehtiuudistuksen valmistelua nimikilpailuineen ja lehden ulkoasun ja sisällön suunnittelua
   
 • Lehden uudeksi nimeksi tuli univers ja tiedoksi vaan niille, jotka uutta nimeä lehdelle miettivät, että sen rekisteröinti on oma prosessinsa, jonka byrokratia kestää muutaman kuukauden
   
 • Lisäksi meillä ilmestyi ja ilmestyy edelleen tiedelehti Ostiensis 2 krt/v
   
 • Nyt ollaan taas lehtiuudistuksen parissa: Joensuun yliopisto ja Kuopion yliopisto yhtyvät vuoden vaihteessa Itä-Suomen yliopistoksi ja on päätetty, että yksi yhteinen tiedotus- ja sidosryhmälehti alkaa ilmestyä syksystä 2009 alkaen ja uusi yhteinen tiedelehti vuoden 2010 alusta. Kampusten henkilöstöuutiset tai henkilöstölehti hoidetaan ilmeisesti jatkuvasti päivittyvänä verkkolehtenä
   
 • Kyseinen verkkolehti on ajantasainen uutislehti - jos se toteutuu suunnitelmien mukaan - ja siitä voin siis sanoa, että ainakin se tulee olemaan ajan hermolla 
   
 • Ajan hermolla tulevat olemaan myös uusi tiedotus- ja sidosryhmälehti sekä tiedelehti siinä mielessä, että niiden tavoitteena on käsitellä ajankohtaisia yliopistoon liittyviä asioita sekä ajankohtaista tietoa tieteestä