Yliopistoviestinnän talvipäivät 29.-30.1.2009

Visuaalisen ilmeen rakentaminen ja hallinta organisaation muutoksessa
Visuaalisen ilmeen rakentaminen ja johtaminen sujuvat kurinalaisesti, kun ensin määritellään mitä yritys tai yhteisö haluaa ja voi uskottavasti viestiä itsestään ulospäin. Päätökset kiteytyvät kysymyksiin: kenelle viestimme pitäisi olla merkityksellinen ja mikä viesti erottaa meidät parhaiten kilpailevista vaihtoehdoista. Etukäteen mietitty tuotteiden, palveluiden tai eri toimintayksiköiden nimeämislogiikka ja niille määritellyt suunnittelun suuntaviivat pitävät visuaalisen kokonaisuuden kasassa pitkällä aikavälillä. Visuaalisen ilmeen suunnittelu käynnistyy vasta kun on päätetty, millaista kokonaisuutta ollaan rakentamassa, mitä luvataan ja kenelle.

Annetun lupauksen lunastamiseksi ja yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen rakentamiseksi tarvitaan yrityksen tai yhteisön toimintojen koordinoitua johtamista. Kaikki mitä yritys tai yhteisö tekee tai jättää tekemättä vaikuttaa eri sidosryhmien käsityksiin myönteisesti tai kielteisesti. Mitä johdonmukaisemmat viestit ja visuaalinen ilme ovat, sitä selkeämpi mielikuva yrityksestä tai yhteisöstä rakentuu pitkällä aikavälillä.

Sirpa Pulkkinen
KTM Sirpa Pulkkisella on parinkymmenen vuoden käytännön kokemus ja vankka teoreettinen osaaminen siitä, mitkä tekijät ja lainalaisuudet vaikuttavat yrityksen, yhteisön tai yksittäisen tuotemerkin visuaalisen ilmeen määrittelyyn.

Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Valio, Nanso Group, Vattenfall, Etera, Paulig ja Finnair. Projekteissa on usein haettu kestävää perustaa johdonmukaiselle toiminnalle, viestinnälle ja visuaaliselle ilmeelle Suomen lisäksi myös Venäjällä, Baltiassa, Ruotsissa ja Keski-Euroopassa. Sirpa Pulkkinen on opettanut Lapin yliopistossa, Turun kauppakorkeakoulussa, Markkinointi-instituutissa sekä räätälöinyt omia koulutuskokonaisuuksia yritysten johto- ja markkinointiryhmille.

Sirpa Pulkkinen on kirjoittanut strategista positiointia ja brändinjohtamista käsittelevän oppikirjan ”Mielipaikka markkinoilla” korkeakoulujen ja yritysten käyttöön.

Yhteystiedot
Sirpa Pulkkinen
Puh. (09) 8775 4001
GSM 0400 316 917
sirpa.pulkkinen(at)gipola.fi

Gipola Oy
Björkhagantie 35
01120 Västerskog
www.gipola.fi

Tiedostot