Teemaryhmät


Teemaryhmien kuvaukset ja ryhmien vastuuhenkilöt:

1. Avoimien yliopistojen uudet verkostot ja avautuvat mahdollisuudet.
Ryhmän vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö Merija Timonen, Lapin yliopisto
Paikka: Seminaarisali 18 (SS18, Kasvatustieteiden tiedekunta)
Yliopistolain muutos ja avoimen yliopisto-opetuksen toiminnan tuloksellisuuden mittarit ovat tuoneet uusia haasteita avoimille yliopistoille. Yhteistyömuodot ja erilaiset verkostot siivittävät monen toimijan arkea. Kuinka avoimet yliopistot suuntaavat toimintaansa uudessa tilanteessa ja mitä käyttämättömiä mahdollisuuksia yhteistyössä ja verkostoissa on vielä huomaamatta.

2. Sähköinen asiointi ja avoimien työprosessien kehittäminen. Opintohallintojärjestelmä opiskelijoiden ohjauksen ja johtamisen tukivälineenä, esimerkkinä Jyväskylän avoin yliopisto.
Ryhmän vastuuhenkilö: Kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto
Paikka: Esko ja Asko -sali
Asiakaspalvelun ja sähköisen asioinnin kehittäminen ovat olleet Avoimien yliopistojen keskeistä kehittämistyötä. Kansalaispalvelun avoinyliopisto.fi kautta kaikki avoin yliopisto-opetus on ollut löydettävistä kootusti ja vertailukelpoisesti. Myös avoimet ammattikorkeakoulut löytyvät verkosta. Sähköisten palveluiden osalta eri yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on erilaisia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia. Miten sähköinen asiointi näkyy avoimien arjessa ja miten prosessit edistävät toimintaamme kohti joustavaa asiakaspalvelua.

3. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut; strategioista toimenpiteisiin.
Ryhmän vastuuhenkilö: Aikuiskoulutuksen kehityspäällikkö Helena Kangastie, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Paikka: Seminaarisali 20 (SS20, Kasvatustieteiden tiedekunta)
Valtakunnalisten Opin ovi -hankkeiden kautta tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat saattamassa meitä haasteelliseen verkostoon. Miten avoimien yliopistojen ja avoimien ammattikorkeakoulujen tarjoamat palvelut toimivat tässä kokonaisuudessa ja miten toimintaa voidaan edelleen kehittää.