Kasvatustieteen päivät 2010

Vuoden 2010 kasvatustieteen päivät järjestetään Rovaniemellä 25.-26.marraskuuta. Rovaniemen päivien teemana on ‘Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat’. 


Oppiminen tapahtuu aina tietyssä tilassa. Koulun fyysinen sisä– ja ulkoympäristö on oppimisen spatiaalinen tila. Sen sisällä on oppimisen sosiaalinen tila; oppijoiden keskinäinen sosiaalinen vuorovaikutus ja oppijoiden ja opettajan välinen pedagoginen vuorovaikutus. Koulun fyysisen tilan sisällä voi olla elementtejä ja merkkejä koulun kulttuurisesta tilasta. Kulttuurisessa tilassa on kysymys lähiyhteisön edustamista kulttuurisista ja sosiaalisista merkityksistä. Nykyaikana oppimisen virtuaalinen tila on entistä tärkeämpi. Se on oma tilansa, mutta voi sijoittua myös muiden tilojen sisälle.
 


Kehitys ja oppiminen  merkitsevät olemassa olevan tilan rikkomista ja mahdollisena olevan tilan todentumista. Kasvattajan toiminta on olemassa olevasta tapahtuvaa auttamista ja ohjaamista lapselle ja nuorelle mahdolliseen. Tässä tarvitaan uudenlaista kasvatuksellista mielikuvitusta ja asiantuntijuutta, jotta lasta ja nuorta voidaan tukea eri tiloista toiseen tapahtuvissa siirtymissä; spatiaalinen-sosiaalinen, sosiaalinen-kulttuurinen, kulttuurinen-virtuaalinen. Oppimisen kautta voidaan ratkaista siirtymien kehitystehtäviä ja turvata psykososiaalista hyvinvointia.
 


Päivien pääalustukset tulevat Englannista ja Suomesta.
PhD Diane Carr toimii median ja kulttuurintutkimuksen lehtorina Lontoon yliopiston lasten, nuorten ja median tutkimuskeskuksessa. Hän on tutkinut mediaa, subjektiivisuutta, oppimista, representaatioita ja identiteettejä. Hänen esityksensä aiheena on Learning from online worlds. 


TaT, lehtori Mirja Hiltunen
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnastasta on tutkinut yhteisöllistä taidekasvatusta pohjoisissa kylähankkeissa. Hänen esityksensä käsittelee samaa teemaa.  


KT Kirsi-Marja Saurén Jyväskylän yliopistosta ja professori Juha Suoranta Tampereen yliopistosta pitävät dialogiluennon, jonka aiheena on Ivan Illichiä mukaillen Koulutusyhteiskunta vai kasvattava yhteiskunta?

 


Tervetuloa Kasvatustieteen päiville pohtimaan ja keskustelemaan edellä olevista teemoista!