Symposiot

****************************************************************************************

Kohti sukupuoliosaamista - Tarpeet ja haasteet opettajakoulutuksen ja koulujen pedagogisten ratkaisujen tutkimuksessa

Tutkimussymposiumissa tarkastellaan suomalaista opettajankoulutusta ja siihen liittyvää tutkimusta eri näkökulmista. Symposiumin esitykset ja keskustelu pohjautuvat opetusministeriön rahoittamaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajankoulutusta antavissa yliopistoissa. Hanke koordinoidaan Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella ja sen johtaja on professori Elina Lahelma, koordinaattori Pirkko Hynninen ja tutkimuskoordinaattori Jukka Lehtonen.

Symposiumin alustukset avaavat näkökulmia tutkimukselliseen kehittämistyöhön, jolla pyritään lisäämään valmiuksia vahvistaa sukupuoliosaamista opettajien ja kasvatustieteilijöiden koulutuksessa. Symposiumin neljän alustuksen jälkeen on mahdollisuus keskustella yhteisesti siitä, millaista tutkimusta tarvitaan tämän muutoksen tueksi ja miten siihen liittyviä haasteita voidaan kohdata.

Lisätietoja: Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto (jplehton[at]mappi.helsinki.fi)

****************************************************************************************

Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä

Oppimista tapahtuu kaikkialla. Opimme kirjastoissa, harrastuksissa, museoissa, oppilaitoksissa ja ihmissuhteissa. Mutta millaisia siltoja oppimiselle voitaisiin rakentaa?

Tämä symposio esittelee Oppimisen Sillat -hankkeen teoreettisia perusteita ja käytännön sovelluksia oppimisympäristöjen kehittämiseen. Symposiossa tutkijat ja käytännön kehittäjät tuovat esiin uusimpaan opetuksen ja oppimisen tutkimukseen perustuvia näkökulmia jatkuvuuden luomiseen oppimisen ympäristöjen välille. Symposiossa Oppimisen Sillat -hanke esittää suosituksensa käytännön työntekijöille ja koulutuspolitiikan päättäjille. Osallistujilla on mahdollisuus käydä keskustelua symposion aikana esitetyistä ajatuksista ja ottaa kantaa hankkeen suosituksiin.

Lisätietoja: Jaakko Hilppo (jaakko.hilppo[at]cicero.fi)

****************************************************************************************