Teemaryhmät

Teemaryhmien kuvaukset pdf-muodossa alla.

 1. Ohjauksen tutkimuksen teemaryhmä
 2. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen teemaryhmä
 3. Perhetutkimuksen teemaryhmä
 4. Vuorovaikutustutkimus
 5. Koulutussosiologia ja -politiikka
 6. Sukupuoli, kasvatus, koulutus
 7. Kvantitatiiviset menetelmät  (PERUTTU)
 8. Vertaileva kasvatustiede / Comparative education
 9. Mediakasvatus
 10. Taidekasvatus
 11. Inklusiivinen kasvatus (PERUTTU)
 12. Aikuiskasvatuksen tutkimus
 13. Työ ja oppiminen
 14. Ammatillinen kasvu ja opettajaidentiteetti
 15. Matkailu, koulutus, kulttuuri
 16. Yrittäjyyskasvatus
 17. Kuulumisen tiloja verkossa  (PERUTTU)
 18. Kansalaisuus, osallisuus ja sosiaalipedagogiikka
 19. Narratiiviset lähestymistavat
 20. Kriittinen kasvatus / Critical pedagogy (PERUTTU)
 21. Kouluhyvinvoinnin edistämisen teemaryhmä
 22. Kasvatuksen historian ja filosofian teemaryhmä
 23. Varhaiskasvatus ja koulun alkupolku
 24. Ruokakasvatus kouluyhteistyönä ja oppimisympäristöissä (Food education in school, society, and environment)