Hallituksen puheenjohtaja Katri Kulmuni
Lapin yliopiston ylioppilaskunta


Opiskelijan puhe


Arvoisa rehtoraatti, yliopiston hallituksen ja kollegion puheenjohtajat, hyvät juhlavieraat ja ennen kaikkea rakkaat opiskelijatoverit!

Lapin yliopisto on persoonallinen yliopisto. Jo pelkkä maantieteellinen sijaintimme tekee meistä mielenkiintoisen, Euroopan laidalla ja Euroopan unionin pohjoisimpana yliopistona. Aikana jolloin yliopistojen täytyy profiloitua voimakkaasti uskon, että Lapin yliopiston profiloiminen pitäisi onnistua varsin helposti. Ajan hengen mukainen profiloituminen on puolellamme, kun laajassa mittakaavassa maailmanpolitiikan kiinnostus kasvavassa määrin suuntautuu arktisille alueille. Pohjoisuus ja arktisuus ovat mystisiä voimavaroja, joita ei saa ostamalla. Vahvasti, järkevästi ja määrätietoisesti profiloitumalla meillä on ennenkuulumattomia mahdollisuuksia.

Matkalla mahdollisuuksiin on toki huomioitava tämän hetken arjen realiteetit ja selvittävä niiden kehittämisestä kunnialla. Yleismaailmallinen ilmiö keskittämispolitiikasta vaikuttaa myös Suomessa. Mutta uskon, että aikakausi, jossa sokeasti uskotaan keskittämiseen ja mantraan ”suuri on kaunista”, voi saada rinnalleen myös muunlaisia näkemyksiä.

Lapin yliopisto sai viime viikolla hunajaa ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön tutkimuksesta, jonka mukaan Rovaniemellä asuivat Suomen tyytyväisimmät yliopisto-opiskelijat. He, me olimme myös opintoihimme sitoutuneimmat, niistä innostuneimpia ja meillä on paras ote opintinoihin. Tutkimustulos osoittaa, että rahallisesti suhteellisen pienetkin panostukset opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen tulevat moninkertaisina takaisin ja antavat Lapin yliopistolle mainosta, jota ei voi millään rahasummalla ostaa.

Hyvä tulos ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys eikä koko totuus. Tutkimuksessa ei kysytty esimerkiksi koulutuksen laadusta tai ohjauksen tasosta. Tulos antoi meille kuitenkin uskoa, että tekemämme työn suunta on oikea. Nyt töitä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja koulutuksen tyytyväisyyden osalta on jatkettava tarmokkaasti.

Lapin yliopisto ei voi kilpailla suurilla opiskelijamassoilla ja tai pitkällä historiallaan, mutta me voimme kilpailla sillä, mitä teemme tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Me voimme osoittaa, että täällä opiskelijoista huolehditaan, heillä on hyvä olla ja he saavat korkeatasoista koulutusta. Voisivatko vastaavanlaiset YTHS:n tulokset myös tulevaisuudessa muuttaa ajanhenkeä, jossa ihmisten hyvinvoinnilla on sille kuuluva mittaamaton arvo toisin kuin nykyisin vain rahalla on.

Pelkkä tutkintojen kylmä liukuhihnatehtailu ei edistä ihmisen henkistä tasapainoa. Parasta tulosta syntyy, kun opiskelijat ovat motivoituneita, heillä on ote opintoihinsa, he saavat uraauurtavaa opetusta ja heidän taloudellinen tilanteensa on turvattu. Kysymys ei ole mistään utopistisista ihanneyhteiskunnan tavoitteista. Ne ovat helposti toteutettavissa olevaa realismia, jos tahtoa vain on!

Toivon, että Lapin yliopisto on sitoutunut tarjoamaan yhteisönsä jäsenilleen niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin energisen, innostavan ja tulevaisuuteen katsovan opiskelu-, työ- ja tutkimusympäristön. Kaikista on huolehdittava niin henkilökunnan hyvän ilmapiirin osalta kuin turvaten opiskelijoiden urapolku fuksisyksystä alumnitoimintaan saakka.

Vanha totuus on, että yliopistoissa opetus perustuu tieteellisen tutkimukseen. On totta, että tieteellisen tutkimuksemme kehittäminen tulevaisuudessa on suuri haaste, mutta samanaikaisesti on pidettävä huolta, että opetus säilyy ja kehittyy tasokkaana. Toiselta asteelta tullut perusopiskelija haluaa, että hän saa hyvää ohjausta, että hän kokee opiskelun mielekkäänä, tavoitteellisena ja antoisana ja, että hän voi olla vuorovaikutuksessa tässä tieteellisessä yhteisössä. Toisin kuin usein väitetään, opiskelijat haluavat myös valmistua ja sen pitää olla mahdollista tavoiteajassa. Jos jossain vaiheessa Lapin yliopistolta katoaa ajatus siitä, mikä on tärkeintä, voin mieluusti muistuttaa.

Tärkeintä on opiskelija. Sillä, jos opiskelija ei ole tyytyväinen hän reklamoi äänestämällä jaloillaan, hän ei valmistu tai, hän vaihtaa toiseen yliopistoon ja vie mukanaan annoksen huonoa mainosta Lapin yliopistolle. Jos panostamme vain pelkkään tutkimukseen, olemme tutkimuslaitos, jonne opiskelijat eivät kuulu ja, jos panostamme vain koulutukseen, emme ole tieteellisesti toimiva yliopisto.

110- vuotta sitten syntyneen Suomen pitkäaikaisimman presidentin lausahduksen mukaan ” Ennakkoluulottomasti ajatteleva nuoriso on maailman ideologinen pommi. Siinä on maailman toivo.” Minulla ei ole epäilystäkään etteikö näiden seinien sisällä ole ennakkoluulottomasti ajattelevia nuoria, jotka haluavat muuttaa maailmaa ja ensin Lapin yliopistoa askel kerrallaan parempaan suuntaan.

Toivotan kaikille syyskuulasta ja ahkeraa alkanutta vuotta!
Katri_Kulmuni.jpg