Henkilöstön puheenvuoro Lapin yliopiston vuosipäivän juhlassa 1.3.2010

Raija Kivilahti
Puheenjohtaja
Lapin yliopiston henkilökuntayhdistys ry.

 

Rehtori, hyvät kutsuvieraat ja yliopiston väki

Me olemme yliopisto!
Kaikki yhteisömme jäsenet olemme varmaan asiasta samaa mieltä. Vai mitä? Mitä Lapin yliopisto on tänään ja tulevaisuudessa?

Aluksi haluan talomme henkilöstöjärjestöjen puolesta onnitella taiteiden tiedekuntaa, sen henkilökuntaa ja opiskelijoita 20-vuotisesta taipaleestanne. Sinnikkäästä idusta on kasvanut merkittävä taiteen opetuksen kehto, myös valtakunnan näkökulmasta katsoen. Toivotamme onnea teille myös tuleviin haasteisiinne!

Miten yliopistouudistus näkyy arkielämässämme?
Uuden yliopistolain voimaantulon myötä siirryimme uuteen aikakauteen vuoden alussa myös meillä Suomen pohjoisimmassa ja nuorimmassa yliopistossa. Miten muutos vaikutti ja vaikuttaa työyhteisömme asioiden valmisteluun, päätöksentekoon, toimeenpanoon ja seurantaan?

Yliopistouudistuksesta voidaan löytää monia myös myönteisiä kehittämisen elementtejä. Yliopistoilla on nyt mahdollisuus luoda nahkansa ja kehittyä tämän päivän vaatimusten mukaisiksi korkeamman tason koulutuksen antajiksi omilla tieteenaloilla ja alueillaan. Pitkäjänteiselle ja hyvälle perustalle on viisasta rakentaa uudistuneita koulutus- ja tutkimusmalleja sekä käynnistää aluetta palvelevia hankkeita.

Me, jotka teemme työtä muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä, pidämme omalta osaltamme pystyssä rakenteita, jonka suojissa huipputiedettä ja laadukasta opetusta tehdään.

Yliopistosektorin muutokset toteutettiin niin kiireellisellä aikataululla, ettemme aina pysyneet annettujen aikataulujen tahdissa. Poliittiset päätökset yliopistolain osalta on tehty, meidän on vain elettävä muuttuneissa olosuhteissa ja muuttuneiden työsuhteiden kanssa. Meidän on keskityttävä muutosten läpivientiin hyvän hallintomallin edellyttämällä tavalla.

Saneerausohjelma
On ollut monenlaista puhetta siitä, että uusi yliopistolaki on kiireellä toteutettu henkilöstön saneerauslaki.. Mitenkähän on? Toimiiko järjestelmä hyvän muutoksenhallinnan ja johtamisen periaatteiden mukaisesti? Muutoksessa on myös otettava huomioon henkilöstö ja mietittävä miten työtehtäviä voidaan jakaa tasapuolisesti kaikkien kesken.

Ulkoa tulevat vaatimukset teettävät sekä hallinnolle että toimijoille työntäyteisiä päiviä. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä on Opetusministeriön asettama tiukka aikataulu Lapin yliopisto 2020-strategian päivittämisessä. Asiasta on järjestetty kaksi koko työyhteisölle tarkoitettua tilaisuutta. Lapin yliopiston hallitus linjaa strategiaan tehtävät muutokset seuraavassa 9. päivänä maaliskuuta pidettävässä kokouksessaan.

Mikä on Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuus?
Onko meillä rohkeutta sitoutua ja turvata korkeakouluopetuksen tulevaisuus Lapissa?
Lapin yliopisto on sitoutunut yhdessä maakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa toteuttamaan Lapin korkeakoulukonsernin sopimuksessa sovituilla aloilla, joihin kuuluvat muun muassa yhteiset tukipalvelut, alueellinen "neljän Lapin" innovaatiotoiminta sekä matkailun tutkimus ja opetus.

Vuoden alussa kokoontuneessa tukipalveluseminaarissa todettiin, että tukipalvelukeskuksen valmistelu etenee hyvässä tahdissa. Tavoitteena on palvelukeskuksen toiminnan aloittaminen vuoden 2011 alussa kahdeksalla palvelualueella. Ne ovat avoin korkeakouluopetus, hankehallinto, kansainväliset palvelut, opiskelijapalvelut ja tietohallinto sekä henkilöstöhallinnon palveluala, markkinointi- ja viestintäpalvelut että taloushallinto.

Tukipalveluiden valmistelussa ja toteuttamisessa vaaditaan tahtotilaa, paljon työtä, valmistelua, päätöksiä ja seurantaa. Tavoitteena on saada tehokkaita ja toimivia palveluja konsernin kaikille osapuolille.

Lapin yliopiston hallitus saa seuraavassa kokouksessaan selvityksen konsernin toteuttamistilanteesta ja päättää omalta osaltaan jatkotoimista.

Miltä yliopisto näyttää kadunmiehen näkökulmasta?
Miten yliopistomme nähdään talon sisältä, miten sidosryhmien ja opiskelijoiden näkökulmasta? Yliopiston sidosryhmät näkevät meidän yliopistomme eri tavalla kuin me talossa työskentelevät. Hiljattain käynnistynyt alumni työ varmasti edesauttaa julkisuuskuvamme päivityksessä ainakin meiltä valmistuneiden opiskelijoiden näkökulmasta. 

Miten paikallinen väestö on ottanut yliopiston omakseen? Avoimen opinnot kannustavat työelämässä jo olevia pätevöitymään omalla alallaan tai opiskelemaan uusia aineopintoja kaikissa neljässä tiedekunnassamme, ja hankkimaan päivitystä entisiin opintoihinsa.

Mielestäni ikääntyvien yliopiston toiminta on tärkeä henkireikä paikalliselle väestölle. On mielenkiintoista seurata kuinka aktiivisesti ikäihmiset osallistuvat luennoille ja eri tapahtumiin.

Meidän tulisi pitää myös yhteyttä myös talostamme eläkkeelle siirtyneisiin henkilöihin.

Olenko minä ylpeä omasta työpaikastani? Olen työskennellyt parikymmentä vuotta Arktisessa keskuksessa. Kaikki keskuksen rakentamisen vuodet ovat olleet minulle henkilökohtaisesti mielenkiintoisia ja kasvattavia. Koen, että me pystymme yhä vieläkin kehittymään ja tarttumaan uusiin vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin. Voin vain tyytyväisyydellä todeta, että olen ylpeä työpaikastani.

Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet
Lapin yliopiston henkilöstöjärjestöillä on keskuudessaan hyvä keskusteluyhteys. Voin myös hyvillä mielin todeta, että keskusteluyhteys toimii hyvin myös yliopiston ylimmän johdon kanssa.

Olemme pystyneet keskustelemaan kiperistäkin aisoista, ja pyrkineet kommentoimaan ja vaikuttamaan asioiden valmisteluun mahdollisuuksiemme mukaan. Monesti keinot ovat kyllä loppuneet ja on vaadittu tuumausta, hallinnon järjestämiä iltakouluja ja monia tapaamisia. Olemme lähettäneet kirjelmiä ja vaatimuksia nopeita toimia vaativien asioiden tiimoilta talomme johdolle ja hallitukselle.

Mielestäni Lapin yliopistossa osallistava työtapa on toiminut hyvin. Henkilöstöä on otettu mukaan alusta pitäen suunnitteluun, toteutukseen, päätöksentekoon ja seurantaan. Tästä hyvänä esimerkkinä mainitsen uuden johtosääntömme käsittelyprosessin. Henkilöstöllä oli mahdollisuus saada tietoa, osallistua, kommentoida ja tutustua siihen mitä tuleman pitää.

Meillä henkilöstön edustajilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa asioihin hallitus-, johtokunta, johtoryhmä ja suunnitteluryhmien työssä. Edustajamme osallistuvat aktiivisesti myös yhteistoiminta- ja työsuojelutoimintaan. Näin luomamme vaikuttamismekanismit edesauttavat sitoutumista yhteisiin tavoitteisiimme!

Alkuviikon järjestöpalaverissa olimme muun muassa huolissamme talomme yhteisöllisyydestä keskustelussamme yhteisöjohtajamme kanssa. Päätimme porukalla tehdä asialle jotakin! Loppukeväästä henkilöstöjärjestöt tulevat kutsumaan koolle koko talon väen asian tiimoilta.

Tämä uudistunut vuosipäivän juhlamme on osoitus yhteisöllisyydestä, jo tässä vaiheessa kiitän järjestelytoimikuntaa onnistuneesta työstänne.

Miten on jaksamisen kanssa?
Valtionhallintoa on viime vuosina muokattu kokonaan uuteen kuosiin vauhdilla, joka alkaa jo, eikä enää vain heikompia, vaan vahvimpiakin toimijoita hirvittää. Viimeisimmät uudistukset, kuten valtion palkkausjärjestelmän remontti, yliopistouudistus sekä valtion tuottavuusohjelma eivät taatusti jää tähän, vaan entistäkin suurempi luuta lakaisee tulevinakin vuosina. Jatkuvan muutoksen sietämisen ja jaksamisen kannalta on välttämätöntä, että sopimuksiin perustuvia turvaverkkoja ei revittäisi riekaleiksi. Me kaikki seuraamme kaikki kiinnostuneina alkuviikon neuvottelupöydän uutisia.

Jaksamista lisää myös toivo, ja toivo kasvaa oikea-aikaisista myönteisistä signaaleista. Jokainen kaupunki kielii äänettömästi menestymisestään tai taantumastaan korkeiden nostokurkien määrän kautta. Mutta missä yliopistossamme ovat nähtävissä signaaleja, jotka kertovat kehityksen suunnasta? Niitä, etenkin positiivisia, vinkkejä olisi pystyttävä tunnistamaan ja, tavalla jos toisella, välittämään yliopistoyhteisön jäsenille. Henkilökunnan toimintakyvyn lisääminen, tuottavuuden tehostaminen ja positiivinen virittyminen ei paljon tuon suurempia poliittisia kommervenkkeja edellyttäisi.

Ovatko uudet rekrytoinnit ja uudet merkittävät hankkeet meidän nostokurkia? Pienillä asioilla saadaan ihmisille uskoa tulevasta. Näillä viesteillä saamme koko yliopistoyhteisön positiiviseen viritykseen, eikä tuottavan työn tekijät käpristy tarpeettomienkin huolien alle. Näin päivittäinen toiminta jatkuu mutkattomasti ja turvaa sovitut palvelut oikea-aikaisena ja oikeassa paikassa. Näin yksilö voi meidänkin talossa keskittyä olennaiseen.

Me olemme Lapin yliopisto, keskeinen uuden tiedon tuottaja, innovaatioiden kehittäjä ja ylimmän opetuksen laadukas antaja myös tulevaisuudessa täällä Lapissa ja Rovaniemellä!