Opiskelijan puheenvuoro

Micke Kari
Lapin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja


Arvoisa rehtori ja kutsuvieraat, hyvä yliopiston henkilökunta, rakkaat opiskelijakollegat,

Kulunut vuosi on opiskelijan silmin tarjonnut Lapille ja Rovaniemelle lukuisien hyvien hetkien lisäksi monia jännittäviä…..ja turhauttavia hetkiä. Opiskelijoiden huolettoman elämän rikkovat yhä useammin ikävät uutiset erinäisistä leikkauksista ja niitä seuraavista muutoksista. On toki selvää, että näinä vaikeina taloudellisina aikoina on tehtävä paljon vaikeita päätöksiä ja Lappi on monilta osin joutunutkin kokemaan rahahanojen kiristymisen. Näiden lukuisien leikkauksien joukossa on kuitenkin päätöksiä, jotka OPISKELIJAN silmin eivät ole perusteltuja ja ovat olleet jopa hämmentäviä. Viimeaikaisimpina näistä lienevät päätös siirtää hallinto- oikeus Rovaniemeltä Ouluun, vahvan oikeudellisen klusterin jo täällä sijaiten, sekä sisäministeriön ehdotus lakkauttaa Rovaniemen keskusrikospoliisin toimipiste. Rovaniemen oikeudellista keskittymää sekä monipuolista poliisin läsnäoloa on monin tahoin perusteltu, mutta yleinen tahtotila ainakin kyseisissä ministeriöissä on nyt selvästi Lappia vastaan.

Rovaniemi lukeutuu kuitenkin kaupunkina pieneen ja erittäin etuoikeutettuun ryhmään Suomessa. Rovaniemi on korkeakoulukaupunki. Täällä sijaitsevat sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu ja näiden yhteenlaskettu opiskelijamäärä vastaa yli 10% Rovaniemen kaupungin väkiluvusta. Aikana, jolloin väestö ikääntyy rajua vauhtia, ja hoitosuhde kasvaa paikka paikoin jopa sietämättömäksi, on lottovoitto, että alueella sijaitsee korkeakouluja. Nämä laitokset takaavat alueelle sen, että sillä tulee aina tarvittaessa olemaan asiantuntevaa ja osaavaa työvoimaa. Työvoiman lisäksi korvaamattomaksi voimavaraksi lukeutuu ehdottomasti myös täydennyskoulutus, jonka avulla alueen toimijat voivat ylläpitää korkeaa tietotaidon tasoa ja saavuttaa hyvää mainetta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Erikseen täytyy vielä mainita näiden laitosten kallisarvoinen tutkimus, joka tuottaa tulevaisuuden suunnitelmien pohjapiirustuksia.

Näiden korkeakoulujen olemassaolo tai sijainti ei kuitenkaan ole kiveen kirjoitettu ja työtä niiden selviytymiseksi on tehtävä entistä enemmän. Kemi- Tornion ammattikorkeakouluun kohdistuneet leikkaukset osoittivat sen, että hyvää tulosta tekevä ja alueella vahvan jalansijan saavuttaneen laitoksen tulevaisuudennäkymät saattavat hetkessä muuttua perusteellisesti. Suomen väestön ikäjakauman suurien vaihteluiden seuraukset korkeakoulutuksen laadun määrään ovat varmasti kaikille vielä epäselviä, mutta väestön vanhetessa peruspalvelujen tarve tulee kasvamaan ja korkeasti koulutettujen tarve mitä todennäköisimmin laskee. Alueen riippuvuus korkeakouluistaan saattaa jatkossa muodostua entistä ratkaisevammaksi tekijäksi korkeakoulujen sekä niiden koulutusalojen sijainnin suhteen. Yliopiston tulisi harkita alueellisen tietoisuuden kasvattamista opiskelijoidensa opinnoissa ja tiivistää yhteistyötä esimerkiksi Barentsin alueen toimijoiden kanssa. Tällä tavoin Lapin yliopiston opiskelijoiden profiloituminen ja työmarkkinoilla pärjääminen kasvaisi entisestään.

Puheeni tarkoitus ja ydinsisältö on kuitenkin tässä vaiheessa vielä kertomatta. Tarkoituksenani on nimittäin kertoa teille, hyvä yleisö, miksi Rovaniemi tulee aina olemaan keskeinen korkeakoulutuksen kaupunki. Jokainen yliopistokaupunki kokee tätä olevansa ja monet niistä ovatkin lähellä, mutta vain Rovaniemi tätä on. Hyvät naiset ja herrat, Rovaniemi on Suomen paras opiskelijakaupunki. Ja viimeistään huomenna käyn sen kirjoittamassa wikipediaan.

Mutta mitkä ovat ne asiat, jotka tekevät Rovaniemestä parhaan paikan opiskella?

Aivan ensimmäisenä haluan mainita ympäristön, jossa asumme ja opiskelemme. Espoosta kotoisin olevana, Espanjan Madridissa lukion käyneenä, PK-seudulla ammattikorkeakoulussa opiskelleena, ja nyt Rovaniemellä oikeustieteitä oppivana nuorena en ole koskaan asunut rauhallisemmassa ja stressivapaammassa ympäristössä. Luonto on täällä vahvasti läsnä ja yliopiston ruokalassa syödessä saattaa ikkunasta välillä nähdä parkkipaikalla autojen lisäksi poroja. Missä muualla? Vastapainoksi aktiivisimmille ihmisille Rovaniemeltä löytyy paljon tapahtumia sekä ympäristön tarjoamia harrastusmahdollisuuksia. ympäristön, sekä luonnon merkitys opiskelijalle jää usein varjoon muiden ongelmien taakse, mutta se on korvaamaton tekijä Rovaniemen opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Rovaniemellä ei ole kiire minnekään, mutta silti opiskelijat valmistuvat täältä kohtuullisen nopeasti ja ovat työelämässä erittäin pidettyjä ja menestyneitä.

Toisena asiana haluan tuoda esiin opiskelijoiden keskuudessa vallitsevan yhteisöllisyyden tunteen. Suurin osa opiskelijoista asuu, harrastaa, opiskelee ja viettää vapaa- aikaansa samoilla alueilla yhdessä. Monet opiskelijat ovat tulleet tänne opiskelemaan juuri näiden asioiden takia. Muun muassa oikeustieteiden ainejärjestö Artikla on jo pitkään pitänyt huolta suhteistaan muihin pohjoismaiden oikeustieteellisiin ainejärjestöihin ja niittänyt hyvää mainetta. Itse saavuin Rovaniemelle osaksi juuri puskaradion kautta saamani tiedon pohjalta.

Lapin Yliopisto on pienen opiskelijamääränsä ansiosta erittäin opiskelijaystävällinen yliopisto. Luentojen, sekä muiden opetustilanteiden koko on pieni ja mahdollistaa täten paremmin yksittäisen opiskelijan huomioon ottamisen. Yliopisto on viimeaikoina kiinnittänyt erityistä huomiota opiskelijoiden mahdollisuuksiin opiskella tehokkaasti. Ylioppilaskunta otti tänä vuonna ilolla vastaan uudistuksen, joka mahdollistaa opintojen suunnittelun koko vuodelle. Tenttiakvaario on myös kehittynyt kovaa vauhtia ja kokemukset siitä ovat olleet hyviä. Työpöydällä on vielä muutamia uudistuksia, joita me ylioppilaskunnassa odotamme innolla.

Yhtenä tärkeimmistä hyvinvointia ylläpitävistä asioista on opiskelijoille aina ollut liikunta. Opiskelijoille tarjotaan korkeakoululiikunnan kautta lukuisia eri mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja edullisesti läpi vuoden. Korkeakoululiikunnan käyttöaste on kuitenkin koko ajan ollut maksimissaan ja monet lajit ovat pahasti ruuhkautuneet. Uusien tilojen hankkiminen on välttämätön edellytys Lapin korkeakoululiikunnan toimivuuden kannalta siten, että se kykenisi tarjoamaan liikuntapalveluitaan kaikille, jotka niitä haluavat. Pyydän päättäjiltä huomiota nykytilanteen ongelmiin. Korkeat vuokrakulut pitäisi nyt ohjata uusien tilojen hankkimiseen, joista Rovaniemellä on nyt huutava pula.

Opiskelijoiden kannalta Lapin yliopistossa on myös monia muita hyviä puolia. Yliopiston henkilöstö on hyvin tavoitettavissa ja myös johtoryhmän edustajia pääsee tarvittaessa tapaamaan. Aina lukion loppuun asti rehtorin tapaaminen on aina merkinnyt minulle jotakin vähemmän mukavaa Nyt tämän vuoden aikana, olen kuitenkin saanut keskustella rehtorimme ja vararehtoreidemme kanssa aina tarvittaessa, ja siitä on ollut suunnaton hyöty ylioppilaskunnan toiminnan kannalta. Suuri kiitos siitä Teille. Myös monet muut opiskelijamme saavat olla vaikuttavilla paikoilla yliopistossamme. Opiskelijajäseniä on tiedekuntaneuvostojen lisäksi muun muassa yliopiston hallituksessa sekä yliopistokollegiossa. Tämä käytäntö on jo pitkään toteuttanut yliopiston ja sen opiskelijoiden välittömyyttä. Erikoiseksi meillä tämän yliopistolaissakin mainitun käytännön tekee kuitenkin se, että opiskelijat ovat näissä toimielimissä tasa- arvoisessa asemassa muiden jäsenten kanssa.

Hyvät juhlavieraat!

Rovaniemen asuntojen vuokrataso lienee Suomen opiskelijaystävällisimmästä päästä ja sitä tulee ehdottomasti pitää alueen vahvuutena. Matalat vuokrat mahdollistavat elämisen opintotuen avulla ja siten tehokkaan opiskelun ilman työssäkäymisen pakkoa. Jatkossa tuleekin turvata nykyinen vuokrataso ja pitää huolta myös siitä, että myös asuntojen määrä pysyy tarvittavalla tasolla. Alueen kehityksen kannalta tämä tarjoaa myös huomattavia voimavaroja paikallisille yrityksille osaavan työvoiman muodossa. Opiskelijalla on nimittäin parempi mahdollisuus vastaanottaa oman alansa työtä opintojen ohella ja kerätä lisätienestejä Kelan asettamien tulorajojen puitteissa. Opiskelijalle usein se oman alan ensimmäinen työpaikka on kovimman työn takana ja monilla työnhaun motiivina onkin työkokemuksen hankkiminen, rahan hankkimisen edellä. Edullista ja erittäin osaavaa työvoimaa on siis käytännössä koko ajan työtä vailla, mikä taas tulisi ehdottomasti ottaa huomioon Lapissa yrittäjinä jo olevien ja tulevien yrittäjien voimavarana. Yhtenä Lapin suurimpana haasteena mitä tulee opiskelijoihin, on luoda opiskeleville sekä jo valmistuneille opiskelijoille töitä. Tällä hetkellä suurin osa opiskelijoista suuntaa kesäksi toisille paikkakunnille ja yleensä valmistumisen jälkeinen työpaikka löytyy myös jostakin muualta.

Kannustan yliopistoa myös tutkimaan yrityksien kanssa mahdollisia yhteistyömuotoja. Esimerkiksi taiteiden opiskelijoiden opinnoissa voisi hyvinkin lisätä yrityksille tehtäviä projekteja, joissa yritykset pääsisivät osallistumaan opiskelijoiden koulutukseen, saisivat tarpeisiinsa varta vasten tehtyjä suorituksia opiskelijoilta, ja opiskelijat taas saisivat vastineeksi opintopisteiden lisäksi työkokemusta, sekä omat työnsä paremmin muiden nähtäville.

Lopuksi haluan vielä kannustaa teitä jokaista äänestämään kunnallisvaaleissa. Tänä vuonna nuoria ehdokkaita on paljon liikkeellä jokaisesta puolueesta, ja olen varma, että jokaiselle kansalaiselle löytyy hyvä ehdokas. Antakaa siis innokkaille nuorille mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden asioihin.

Oikein menestyksekästä ja onnellista syksyä teille kaikille!