XV Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät 2013

Oikeudenmukaisuus sosiaalityössä

14.–15.2.2013 Lapin yliopisto, Fellman-sali

 

Ohjelmassa pureudutaan sosiaalityön ydinkysymyksiin oikeudenmukaisuudesta. Sosiaalityön oikeutus nojaa yksilöiden välisen tasa-arvon, merkityksen ja ihmisarvon kunnioittamiseen. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus muodostaa sosiaalityön käytäntöjen, tutkimuksen ja koulutuksen ytimen.

Päivät koostuvat yleisesitelmistä ja työryhmistä. Päivät aloittaa
professori Lena Dominelli aiheenaan "Social justice and human rights as challange of social work in the globalizing world". Tämän jälkeen filosofian ylipistolehtori Arto Laitinen pohtii puheenvuorossaan "Mihin kysymyksiin oikeudenmukaisuusteoriat vastaavat?".

Perjantaina pääpuheenvuorot jatkavat keskustelua. Sosiaalityöntekijä-työnohjaaja Unto Matinlompolo kysyy: "Mitä on lakien ja periaatteiden takana käytännössä?". Sosiaalioikeuden professori Pentti Arajärvi puolestaan avaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Professori Anneli Pohjola pohtii vähemmistöryhmien oikeutta tietoon ja palveluihin - esimerkkinä saamelaisten hyvinvointikysymykset.

Pääalustusten lisäksi ohjelmaan on varattu runsaasti tilaa työryhmille. Päivillä jaetaan Sosiaalityön tutkimuksen seuran pro gradu palkinto ja lisensiaatin tutkimuksen palkinto.

Tervetuloa Rovaniemelle!