Abstraktin laatimisohjeet


Työryhmään omaa esitystä ehdottavan on laadittava max. 250 sanan kuvaus omasta esityksestään. Kuvaus on toimitettava kyseisen työryhmän vetäjälle/vetäjille viimeistään perjantaina 14.12.2012. Esitys lähetetään sähköisesti word- tai rtf -tiedostona. Työryhmien vetäjien yhteystiedot löytyvät kunkin työryhmän kohdalta.

Työryhmien vetäjät antavat lisätietoja työryhmistä sekä vastaavat työryhmiensä esitysehdotuksiin ja vahvistavat ne. Hyväksytyt esitykset abstrakteineen lisätään ohjelmaan päivien kotisivuille.

Abstraktien tulee sisältää seuraavat muotoilut ja tiedot:

  • Esityksen otsikko (fonttikoko 14, lihavoitu)
  • Esityksen pitäjän/pitäjien tiedot (nimi/nimet, organisaatio(t), sähköpostiosoite/-osoitteet)
  • Abstraktiteksti (fonttikoko 12, fontti Times New Roman, rivinväli 1,5)