Tieteenpaivat_banneri_pieni.jpg

Bookmark and Share


Arktisten alueiden kriittiset haasteet -paneeli

Paikka: Castrén-sali, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8
Aika: Perjantai 6.9.2013 kello 14.15–15.45

Puheenjohtajana Raimo Väyrynen, Lapin yliopisto
Kommentitpuheenvuoro Pekka Aikio

  • Tutkimusprofessori Monica Tennberg, Arktinen keskus: Arktisten alueiden poliittiset kriisit ja niiden hallinta
  • Professori Kari Laine, Oulun yliopisto: Arktisten alueiden ympäristöriskit
  • Tutkimusprofessori Bruce Forbes, Arktinen keskus: Saamelaisten ja nenetsien sosioekologisten järjestelmien elinvoimaisuus

 

Kansainvälinen talous ja ilmastonmuutos vaikuttavat arktisten alueiden luonteeseen sekä asemaan. Arktisten alueiden luonnonvarojen kaupallistuminen luo yhtäältä uusia taloudellisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös riskejä. Tämä heijastuu ympäristöä, kestävää kehitystä ja alkuperäisväestön asemaa koskeviin debatteihin.

Tieteen päivillä syvennytään pohtimaan arktisesta luonnosta ja ihmisistä olevia perinteisiä ja moderneja käsityksiä. Arktisten alueiden kriittiset haasteet -paneelikeskusteluun osallistuvat tutkimusjohtaja Monica Tennberg Arktisesta keskuksesta, professori Kari Laine Oulun yliopistosta, tutkimusprofessori Bruce Forbes Arktisesta keskuksesta ja Pekka Aikio. Puheenjohtajana toimii professori (emeritus) Raimo Väyrynen Lapin yliopistosta.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tervetuloa!

LaY/Viestintä/RJ
Lisätietoja:

Professori (emeritus)
Raimo Väyrynen
Puhelin 050 353 4850