Tieteenpaivat_banneri_pieni.jpg

Bookmark and Share


Johtajuuden yksilölähtöisen ajattelun kriisi ja johtajuuskäytäntöjen kehittäminen -paneeli

Paikka: Castrén-sali, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8
Aika: Perjantai 6.9.2013 kello 12.15–14.00

Dialogiluento, jossa pohditaan johtajuuskäytäntöjen tunnistamista ja kehittämistä yksilöiden taitojen ja käyttäytymisen kehittämisen sijaan
 
  • Yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine, Lapin yliopisto
  • Konsultti, hallituksen jäsen, perustaja Mikko Viikari, Futurice Oy
 
 

Yliopistonlehtori, dosentti (KTT) Pikka-Maria Laine Lapin yliopistosta ja konsultti Mikko Viikari Futurice Oy:stä pohtivat Tieteen päivillä dialogiluennon muodossa, miten johtajuuskäytännöillä luodaan edellytyksiä sille, että kaikki voivat toimia liiketoiminnan kehittäjinä.


Johtajuutta on pidetty synnynnäisenä ominaisuutena, jota on kuitenkin voitu myös jossain määrin opettaa. Huomio on kuitenkin pääosin ollut johtajien osaamisen kehittämisessä. Uusimmat näkemykset ovat korostaneet johtajuuden jakamista. Tällöinkin huomio on ollut siinä, millaista ajattelua ja taitoa johtajuuden jakaminen vaatii johdolta ja muilta toimijoilta. Huomion kiinnittäminen yksilöiden taitojen kehittämiseen ei enää riitä.


Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tervetuloa!


LaY/Viestintä/RJ
Lisätietoja:

(KTT) Pikka-Maaria Laine
pikka-maaria.laine(at)ulapland.fi
Puh. 040 707 1961