Kutsupuhujat
   
Latomaa pieni.jpg Timo Latomaa
FT, KL, PsM Timo Latomaa on psykologian yliopistolehtori Oulun yliopistossa. Hän on psykologi, kulttuuriantropologi ja tieteenfilosofi, humanisti ja kasvatustieteilijä. Latomaan tutkimuksen ydinalueita ovat psykosemiotiikka, psykodynaaminen psykologia sekä psykologiatieteen ja psykologisen kokemuksen tutkimuksen tieteenteoreettiset perusteet ja menetelmät.
   
 Backman leikattu pieni.jpg Jussi Backman
Jussi Backman on teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa ja filosofian dosentti Jyväskylän yliopistossa, jossa hän toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina. Hänen keskeisiä tutkimusalueitaan ovat mannermainen filosofia (fenomenologia, hermeneutiikka, uudempi ranskalainen ajattelu) ja antiikin filosofia (esisokraatikot, Platon, Aristoteles) ja hän viimeistelee parhaillaan kirjaa Martin Heideggerin "jälkimetafyysisestä" ajattelusta.
   
 Dunderfelt pieni.jpg Tony Dunderfelt
Tony Dunderfelt opiskeli Lauri Rauhalan oppilaana Helsingin yliopistossa ja hän on luonut uuden kokonaisvaltaisen psykologian, jossa ihmisen kokemuksellisuudella on keskeinen sija. Tony on valmentanut työyhteisöjä yli 30 vuoden ajan, kirjoittanut monia kirjoja (mm. Elämänkaaripsykologia, Parisuhteen kemia, Tunnista temperamentti) sekä toiminut julkisesti inhimillisen kehityksen puolestapuhujana.
   
 Tökkäri pieni.jpg Virpi Tökkäri
Virpi Tökkäri on soveltavan psykologian yliopisto-opettaja Lapin yliopistossa. Hän väitteli hallintotieteiden tohtoriksi vuonna 2012 tutkimuksella, jonka aiheena oli työyhteisön jäsenten työssään kokema käsittämätön. Tutkimuksessaan Tökkäri on kiinnostunut työn ja muun elämän rajoja määrittävistä kokemuksista, kuten työn ja leikin suhteesta, työn mielekkyydestä ja mielettömyydestä sekä onnellisuuden mahdollisuuksista työssä.
   
 Perttula pieni.jpg Juha Perttula
Juha Perttula valmistui psykologian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1998 ja nimitettiin psykologian professoriksi Lapin yliopistoon vuonna 2002. Perttula kiinnostui Lauri Rauhalan ajattelusta 1980-luvun puolivälissä ja on siitä lähtien kehitellyt tieteenalarajat ylittävää kokemuksen tutkimuksen perinnettä. Alan tutkimus- ja opetustyön lisäksi Perttula on osallistunut kymmenien kokemusta tutkivien väitöskirjojen ohjaukseen ja tarkastukseen eri tieteenaloilla sekä ollut luomassa Lapin yliopistoon kokemuksen tutkimuksen perinteeseen nojaavan soveltavan psykologian koulutuksen.
Our website uses cookies, read more. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK