Työpajat

Päivän aikana järjestetään 10 työpajaa, jotka alkavat klo 10, klo 11 ja klo 12. Voit osallistua siis kolmeen työpajaan. Ilmoittautumiset työpajojen ryhmiin tapahtuu paikan päällä olevalla infotiskillä.

Ilmoitathan kuitenkin osallistumisesta työpajoihin oheisen ilmoittautumislomakkeen kautta. 

 

Työpaja 1: Saamelaiset, saamen kieli ja saamelaispedagogiikka koulussa (max 20 hlöä/ryhmä)

Toiminnallinen pikakurssi saamen kieleen, saamelaisuuteen ja saamelaispedagogiikkaan.

 
Työpaja 2: iPad musiikinopetuksen apuna (max 8 hlöä/ryhmä)

Työpajassa kokeillaan käytännössä, miten erilaisia iPad-sovelluksia voidaan hyödyntää.

 
Työpaja 3: Draamatyöpaja (8-16 hlöä/ryhmä)

Draama on tulossa uuden opetussuunnitelman myötä entistä painokkaammin opetukseen. Työpajassa tehdään draamakokonaisuus, josta saa sovellettavia harjoituksia ja virikkeitä.
 

Työpaja 4: Minustako oppilaitteni työelämä- ja yrittäjyysvalmentaja? (max 16 hlöä/ryhmä)

Työpajassa jaetaan käsityksiä siitä, mitä itse kukin meistä ymmärtää työelämä- ja yrittäjyystaidoilla ja toimintamalleilla, arvioidaan omia pedagogisia ja oppimisympäristöratkaisuja työelämän ja yrittäjyyden näkökulmasta sekä pohditaan seuraavia mahdollisia askelia työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden suuntaan - huomioimalla opetussuunnitelman mukaiset oppiaineiden tavoitteet.

 
Työpaja 5: Koululaisten liikuntataitojen oppiminen uuden opsin hengessä (max 20 hlöä/ryhmä)

Uusi liikunnan opetussuunnitelma korostaa motoristen perustaitojen sekä havaintomotoristen taitojen harjoittelua ja vahvistamista. Työpajassa harjoitellaan kyseisiä taitoja toiminnallisesti eri lajitaitojen avulla sekä ehkä yllättäviäkin sisältöjä hyödyntäen ja tietenkin hiki päässä. Sisäliikuntavarusteet.
 

Työpaja 6: Menneisyyden tulkintaa historiantutkijana (max. 20 hlöä/ryhmä)

Työpajassa tarkastellaan historiallista tapahtumaa eri lähteiden valossa: Millaisia tulkintoja "suomuumioista" voidaan tehdä?

 
Työpaja 7: Ohjelmointia alakouluun (max. 20 hlöä/ryhmä)

Työpajassa avataan opetussuunnitelman perusteiden sisältämiä ajatuksia ohjelmoinnin opetuksesta alakoulussa sekä tutustutaan käytännön ideoihin ohjelmoinnista ilman tietokonetta, graafisesta ohjelmoinnista ja robotiikasta.

 
Työpaja 8: Monimateriaalisen käsityön työpaja (max 20 hlöä/ryhmä)

Pajassa lähestytään käsityön oppimisprosessia OPS2016-hengessä monialaisuuden, kokemuksellisuuden ja kokeilun lähtökohdista.

 
Työpaja 9: Rauhoittavaa Maalausta (max 10 hlöä/ryhmä)

Työpajassa rentoudutaan sekä keskitytään maalaamiseen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, vain halu hengähtää ja nauttia pysähtymisestä.


Työpaja 10: Luokanopettajan Hahmogalleria (max. 12 hlöä/ryhmä)

Millaisia opettajat ovat? Tule keksimään hahmosi elämä koko komeudessaan!