Professori Merja Kinnusen 60-vuotisjuhlaseminaari: Sosiologia kriittisenä yhteiskuntatieteenä, 17.9.2015


Seminaarin avaus: Tutkijatohtori Saara Koikkalainen

Musiikkiesitys: Yliopistonlehtori Pälvi Rantala

Professori Jarno Valkonen: Sosiologian oppiaineen tervehdys

Dekaani Antti Syväjärvi: Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tervehdys

Vararehtori Jukka Mäkelä: Lapin yliopiston tervehdys

Professori Päivi Korvajärvi: Sukupuolen tutkiminen yhteiskuntatieteessä

Tutkijatohtori Riikka Homanen: Etnografia tutkimusmetodologiana

Akatemiaprofessori Pertti Alasuutari: Miten nykyiseen sosiologiaan on tultu?

Opiskelija Reetta Näsi: Sosiologian gradua tekemässä

Tutkija Veera Kinnunen ja tutkijatohtori Virve Peteri: Verkostot

Dosentti, FT Olli Löytty: Miten tutkimustekstit kommunikoivat?

Muut tervehdykset.

Kuohuviinitarjoilu.