Tieteen päivät 2015, Lapin yliopisto, Rovaniemi

 

Sattuma – olemassaolon sattumanvaraisuus ja ennakoimattomuus

Sattuma suosii valistunutta mieltä. –Louis Pasteur

Lapin yliopiston vuoden 2015 Tieteen päivien teemana on sattuma. Teema tuo esiin inhimillisen olemassaolon sattumanvaraisuuden ja ennakoimattomuuden.

Tiede mielletään usein rationaaliseksi ja laskelmoivaksi toiminnaksi. Sattumalla on kuitenkin aina ollut iso osa myös tutkimuksessa. Sattumanvarainen löytö ei itsessään takaa menestystä, jollei tiedä, kuinka sitä hyödynnetään. Tieteen parissa puhutaan serendipisyydestä, eli kyvystä tehdä onnekkaita ja odottamattomia löytöjä sattumalta.

Sattumalla on osuutensa niin ihmisten välisessä kanssakäymisessä kuin talouden ja yhteiskunnan muutoksissa. Esimerkiksi poliittiset päätökset ovat harvoin täysin johdonmukaisia ja sattumanvaraiset tapaukset ovat usein vaikuttaneet niiden tekoon.

Lapin yliopiston Tieteen päivien luennoissa ja paneeleissa käsitellään muun muassa sattuman asemaa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa kehityksessä sekä ihmisten välisissä suhteissa ja taiteessa. Muita esille nousevia teemoja ovat vaihtoehtohoidot ja satunnaiset ilmiöt, joihin kuuluvat muun muassa universumin ja elämän synty. Ajatus sattumasta haastaa rationaalisuuden ylivallan. Sattuma vie meitä ja tiedettä eteenpäin.

Lapin yliopiston Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu, eri tieteenaloja luotaava tapahtuma, jossa eri alojen asiantuntijat keskustelevat ja väittelevät tieteen ja taiteen ajankohtaisista virtauksista. Kaikkiaan päivillä esiintyy lähes kolmekymmentä tieteen ja taiteen johtavaa asiantuntijaa. Tule kuuntelemaan Tieteen päiville, mitä asiantuntijat tieteen ja taiteen huipulta vastaavat, ja muodosta oma mielipiteesi!

Tieteen päivät on valtakunnallinen tapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi seitsemällä eri paikkakunnalla. Rovaniemellä tapahtuma järjestetään nyt kolmannen kerran. Tapahtumaa tukevat taloudellisesti Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tieteen tiedotus ja Suomen kulttuurirahasto. Tänä vuonna Tieteen päivien teemana on sattuma.

Tapahtuma on kaikille avoin, ja se järjestetään 11.–12. syyskuuta 2015. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.


Tervetuloa!

Tieteen päivät logo.