menen.jpg

 Bookmark and Share 

Tieteen päivillä pohditaan lamaa ja talouden muutosten ennakointia


Tulevatko talouslamat sattumalta? Mitkä tekijät vaikuttavat keskeisimmin talouden tulevaisuuteen? Onko nykyisen laman taustalla jopa kokonainen aikakauden murros? Tule kuuntelemaan Tieteen päiville perjantaina 11.9.2015, kun aiheesta luennoivat ja keskustelevat taloustieteen professori Roope Uusitalo (TaY), yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen (UEF) ja sosiologian emeritusprofessori Asko Suikkanen (LY).Ajaudutaanko lamaan sattumalta? -paneelikeskustelu

Paikka: Esko ja Asko -sali, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Aika: perjantai 11.9.2015 kello 10:15–12:15

 

Puheenjohtajana kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto

Olemmeko oppineet aiemmista lamavuosista mitään, ja miksi on niin vaikea varautua talouden kriiseihin? – Sosiologian emeritusprofessori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto

Sattumanvaraisuus voi myös olla tietämättömyyttä: kriisien ennakoinnit ja ideologia – Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto

Talouden tulevaisuuden ennakoinnin mahdollisuus ja mahdottomuus – Yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen, Itä-Suomen yliopisto

Hyppy tuntemattomaan? Suomi 2060 – Taloustieteen professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto

 

Tieteen päivillä syvennytään perjantaina pohtimaan lamaa ja talouden ennakoinnin haasteita ”Ajaudutaanko lamaan sattumalta” -yleisötilaisuudessa. Missä mielessä talous on omalakinen ennakoinnin kohde, ja missä määrin taloudessa on sisäisiä säännönmukaisuuksia? Yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen puhuu Tieteen päivillä aiheesta ”Talouden tulevaisuuden ennakoinnin mahdollisuus ja mahdottomuus”.

Eskelisen mukaan vaikuttaa virheelliseltä ajatella, että talouden tulevaisuutta voitaisiin ennakoida talouden sisäisin käsittein. Talouden tulevaisuuden kannalta usein ratkaisevimpia tapahtumia ovat poliittiset tapahtumat, joita taloustieteen välineillä on lähes mahdotonta ennustaa. Lisäksi taloudelliset päätökset säteilevät muualle yhteiskuntaan ja sieltä takaisin talouteen arvaamattomilla tavoilla.

Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäen mukaan rahoituskriisien ennakointi on samanaikaisesti sekä helppoa että mahdotonta. Patomäki mainitsee esitelmässään esimerkkejä refleksiivisistä ennusteista ja niiden roolista talouspolitiikassa. Hän esittää lyhyesti myös realistisen tulkinnan Lucas-kritiikistä, joka perustuu ekonometristen tulosten epävakauteen.

Sosiologian emeritusprofessori Asko Suikkanen tarkastelee lamaa sosiologian ja työmarkkinoiden tutkimuksen näkökulmista. Suikkanen on tehnyt tutkimusta 1990-luvun alun lamasta ja suomalaisten työmarkkinoiden muutoksesta. Nykyisen työttömyyden taustana pidetään maailmanlaajuista pankkikriisiä. Suikkasen mukaan kyse on ennemminkin kokonaisen aikakauden murroksesta, yhteiskunnan rakennesuhteiden - niin alueellisen rakenteen, uusiutumisen mallin kuin yksilö–yhteiskuntasuhteenkin – muutoksista ja niiden vaikeasta hallittavuudesta.

Tilaisuudessa puhuu lisäksi taloustieteen professori Roope Uusitalo aiheesta ”Hyppy tuntemattomaan? Suomi 2060”. Esitelmien jälkeen puhujat syventyvät aiheesta paneelikeskusteluun puheenjohtajan johdolla.

Tieteen päivät on valtakunnallinen tapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi seitsemällä eri paikkakunnalla. Rovaniemellä tapahtuma järjestetään nyt kolmannen kerran. Tapahtumaa tukevat taloudellisesti Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tieteen tiedotus ja Suomen kulttuurirahasto. Tänä vuonna Tieteen päivien teemana on sattuma.

Tieteen päivien kaikkiin yleisötilaisuuksiin on vapaa pääsy ja ne ovat avoimia kaikille.

Tervetuloa!